محیط زیست

معدن و صدور مجوزها

ژئوتکنیک

مطالعات امکان سنجی

پیشنهاد ما ارزیابی جامع است که به شما وقت و پول را نجات دهد.

خدمات زمین شناسی

ما با استفاده از روش های در سطح جهانی است که ترکیب اکتشاف و منابع پیش بینی با تجزیه و تحلیل داده های نوآورانه و پردازش.

جستجو و برنامه ریزی

ما تولید راه حل های موثر و پایدار قبل ، در طول و بعد از فعالیت های معدن خود را.

مشاور میتو

“قبل از شروع فعالیت های معدن خود ، ما تمام کار لازم را برای شما برای سرمایه گذاری مناسب انجام خواهیم داد. ما با استفاده از تجربه خود و دانش فنی به اطلاع شما از چالش های فنی شما از آغاز تا پایان از فعالیت های خود و اطمینان حاصل شود که شما در انجام پروژه های خود در استانداردهای بین المللی است.”

اسناد و گواهینامه ها

گواهی ثبت نام دفتر

تخصص مدیریت انرژی کربن

گواهی صلاحیت خدمات

170

شرکت

1114

پروژه

56

شهر

5

کشور

14

سال

تجربه