CBS & Haritalandırma

Uluslararası standartlar ve MİTTO Danışmanlık A.Ş. misyonu doğrultusunda hazırlamış olduğumuz projeler kapsamında  tasarım ve hesaplamalarının yanı sıra CAD ve CBS teknolojileri yardımıyla gerekli harita ve modelleri hazırlanmasında görev üstlenen birimdir.

3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme

3B (Boyutlu) Modelleme İle Madencilik Metodu Belirleme

Cevher modeli, örtü kazı oranı ve topoğrafik koşullara göre projede uygulanacak madencilik metodu belirlenir.

3B (Boyutlu) Modelleme ve Maden Kaynak/Rezerv Hesapları

3B (Boyutlu) Modelleme ve Maden Kaynak/Rezerv Hesapları

3 Boyutlu cevher modeli oluşturulup, jeoistatistik yöntemler kullanılarak uluslararası standartlarda kaynak/rezerv hesaplamaları yapılır.

Açık Ocak Tasarımları ve Hesaplamaları

Açık Ocak Tasarımları ve Hesaplamaları

Cevher modeline, jeolojiye ve topoğrafyaya uygun jeoteknik hesaplamalar göz önünde bulundurularak güvenli ve fizibil ve güvenli açık ocak tasarımları yapılmaktadır.

Yer Altı Tasarımları ve Hesaplamaları

Yer Altı Tasarımları ve Hesaplamaları

Cevher modeline en uygun yeraltı madencilik metodu belirlenir ve kullanılacak ekipmanlara uygun olarak yeraltı tasarım çalışması yapılır.

Atık Barajı Tasarımları ve Hesaplamaları

Atık Barajı Tasarımları ve Hesaplamaları

Arazide Atık barajı için en uygun bölgeler belirlenir ve bu bölgelerde kazı-dolgu ve maliyet oranları minimum olacak şekilde tasarım çalışmaları yapılır.

Havalandırma Projeleri ve Tasarımları

Havalandırma Projeleri ve Tasarımları

Yeraltı tasarımı 3 boyutlu havalandırma programlarında modellenip gerekli hava miktarına göre hesaplamalar yapılır.

Derivasyon ve Kuşaklama Kanalı Tasarımları

Derivasyon ve Kuşaklama Kanalı Tasarımları

Proje alanları içinde kalan tasarımların bölgeye düşen yağışlarından korumak veya su yönünü değiştirmek amacıyla yapılan tasarımlar

Hacim, hafriyat ve kübaj hesaplamaları

Hacim, hafriyat ve kübaj hesaplamaları

Maden işletmelerinde üretim yapılan yerleri, miktarları ve üretim şeklini gösterir, uygun ölçekli, beyan niteliğindeki haritalar

İmalat Haritaları

İmalat Haritaları

Bölgedeki farklı yaş ve özellikteki kayaçların yeryüzündeki dağılımını ve fay hatlarının doğrultu ve eğim bilgileri ile gösteren haritalar.

Jeolojik Haritalama

Jeolojik Haritalama

Yeryüzünde bulunan detayların belirli sembolojiler ile gösterildiği, eş yükseklik eğrilerinin kullanıldığı ve proje alanlarına ait köşe koordinat değerlerinin verildiği haritalar

Topoğrafik Haritaların hazırlanması

Topoğrafik Haritaların hazırlanması

Yeryüzünden elde edilecek malzeminin veya kazı-dolgu işlemleri sonuçunda ne kadar malzeme kullanılması için yapılan hacim hesaplamaları.

Boykesit ve enkesit çizimleri

Boykesit ve enkesit çizimleri

Proje ekseni boyunca veya proje ekseni doğrultusuna dik olan düzlemde kalan arazi bilgilerini içeren çizimler..

Sayısal arazi modeli oluşturulması

Sayısal arazi modeli oluşturulması

Araziden elde edilmiş ölçümler sonucunda elde edilen yükseklik verileri kullanılarak oluşturulmuş 3 boyutlu arazi modelleri…

Meşcere Haritaları

Meşcere Haritaları

Orman, tarım, yerleşim yerlerinin gösterildiği, ormanların ise meşcere tiplerine göre bölme ve bölmeciklere göre gösterildiği haritalar

Korunan Alanlar Haritaları

Korunan Alanlar Haritaları

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, gen koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri vb. koruma statüsü bulunan alanları gösteren haritalar

Halihazır Haritaları

Halihazır Haritaları

Yeryüzü topoğrafyasının yanı sıra, yeryüzünde yer alan tüm detayları gösteren haritalar..