Çevre Faaliyetleri

Madencilik faaliyetlerinize başlamadan önce, doğru bir yatırım için gerekli olan çalışmaları yapıyor, faaliyetlerinizin başından sonuna kadar karşınıza çıkacak teknik zorluklarda, kendi tecrübe ve teknik bilgimizi kullanarak siz yatırımcıları doğru bilgilendirip projenizi uluslararası standartlarda gerçekleştirmenizi sağlıyoruz.

Maden Atık Yönetimi

Madencilik faaliyetleri esnasında ortaya çıkan maden atıklarının yönetimi konusunda çalışmalar yürütülmelidir.

Atık Barajı Uygulama Projesi

Madencilik faaliyetleri sonucu açığa çıkan proses atıklarının depolanması amacıyla Maden Atıkları Yönetmeliğine uygun şekilde atık barajı dizayn ve izinleri prosedürleri hizmetlerini vermekteyiz.

Çevre İzin Lisansı

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince yatırımcılara çevre danışmanlık hizmeti verilmektedir.

ÇED İzinleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince yatırımcıların çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi süreci için tüm mühendislik çalışmalarını yürütmekteyiz.

Kademeli Kapatma Planları

Ülkemiz atık yönetimi mevzuatı içinde maden atıklarının yönetimine özgü, maden atıklarının yönetiminde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ..

Sondaj İzinleri

Sondaj İzinleri

Madenlerin işleme tabi tutulması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar...

Rehabilitasyon Projesi

Rehabilitasyon Projesi

Madencilik faaliyetleri ile bütünleştirilerek, sürekli uygulanan bir kapatma ve doğaya yeniden kazandırma planı, madencilik faaliyetinden kaynaklı olumsuz sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin en aza indirilmesini sağlar

Toprak Kirliliği ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar

Toprak Kirliliği ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliği kapsamına giren sahaların takibi ve temizlenmesine ilişkin süreçleri yürütmekteyiz.