تست آبخوان

 

• بهره‌برداری، حفاظت و بهبود آب‌های زیرزمینی در پروژه‌های استخراج معادن و کارهای زیرزمینی،

• تعیین فاکتورهایی مانند سرعت جریان، افت سطح آب پیش بینی نشده،

• وجود و موقعیت شرایط مرزی، جریان و مقادیر احتمالی بین سفره‌های زیرزمینی همسایه، شرایط تحت فشار یا جریان آزاد با هدف تعیین و برآرود تلفات چاه و بهره‌وری چاه.

 

تست‌های سفره آبی در فرایند گزارش اثرات زیست محیطی

 

آزمایشات سفره آبی؛ این یک برنامه کاربردی است که در معادن رو باز و بسته، در طی فرایند تهیه گزارش اثرات زیست محیطی بر روی چاه‌های تولید و کنترل انجام می‌شود. با آزمایشات سفره آبی؛ پارامترهای هیدروژئولوژیکی مانند تغییرات سطح آب زیرزمینی، هدایت و ضریب ذخیره واحد زمین شناسی تعیین می‌شود.

 

تست‌های سفره آبی در فعالیت‌های معدنی

 

تغییرات سطح آب در معادن فلزی (گودال روباز، گودال بسته) و تأسیسات غنی‌سازی مربوط به آنها کنترل می‌شود. آزمایش‌های مشاهده و سفره آبخوان در محدوده تعیین کارایی چاه‌های تأمین آب حفر شده برای تأسیسات و مطالعات آبگیری در معادن در چاه‌های آبرسانی انجام می‌شود.

تست پمپ

 

• توسعه چاه،
تست پمپ پله‌ای،
• کشیدن آب با جریان مداوم،
• افزایش سطح مجدد.

مدت زمان تست کشیدن آب با جریان ثابت با توجه به جواب دادن چاه متفاوت است و این زمان بطور استاندارد بین 24 تا 196 ساعت متغیر است.

طولانی‌تر بودن تست پمپ به شما امکان می‌دهد مخروط ریزش را در حداکثر اندازه قطر مشاهده کرد، که این به این معنی بیشتر شدن شعاع عمل می‌باشد. بدین ترتیب؛ وجود ساختارهای زمین شناسی (گسل شکسته-گداز و غیره) که در اطراف چاه ایجاد شده‌اند تعیین شوند.

مشاوره میتو، با کادر متخصص در زمینه هیدروژئولوژی خود، از ابتدا تا انتهای آزمون کارهای خود را در محیط و در سر چاه انجام می‌دهد.

تست اسلاگ


به منظور تعیین پارامترهای سفره آبی، هنگامی که پارامترهای هیدروژئولوژیکی واحد زمین شناسی که آزمایش چاه در آن انجام می شود، در سطحی قرار بگیرند که آزمایش پمپ انجام نشود، از روش آزمایش اسلاگ استفاده می‌شود. در برنامه ساخته شده در آزمون اسلاگ؛ با انداخته شدن جسم سنگینی که وزن آن بدقت مشخص می‌باشد، تفاوت بین سطح آب استاتیک و سطح آب پویا با توجه به تغییرات زمان-افزایش و تغییرات زمان-افت (بازیابی) مشخص می‌شود.
ضریب هدایت هیدرولیکی (K)، ضریب ذخیره (S) و رسانایی (T) از این نمودار محاسبه می‌شود که نشان دهنده تغییر سطح آب در طول زمان است.
در حالی که آزمایش‌های پمپ نتایج قابل قبول را در حجم‌های بالاتر از یک دبی خاص ارائه می‌دهند، آزمون اسلاگ می‌تواند در دبی‌های کمتر یعنی سفره‌های آبی با نفوذ پذیری متوسط و پایین نیز اعمال شود.