مطالعات مطالعه زمین شناسی

تحت عنوان گزارش زمین‌شناسی در متن گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های استخراج معادن؛

گزارش زمین شناسی، مدل سازی زمین شناسی، بررسی زمین، نمونه برداری، حفاری و گزارش‌های زمین شناسی معدن در محدوده اکتشاف، تهیه نقشه‌ها و مقاطع زمین شناسی در هر مقیاسی،

جستجوی مصالح ساختمانی طبیعی، مواد اولیه صنعتی و خاک رس، شن، سنگریزه، آهک، خاک سیمان و معادن مشابه، سنگ آهک، بازالت، سنگ گرانیت و معادن مشابه، تعیین مخزن و برنامه بهره برداری از این معادن، و در این راستا بررسی زمین شناسی، حفاری، مدل سازی زمین شناسی و مهندسی زمین شناسی در محدوده اکتشاف و آماده سازی گزارش‌ها،

تعیین گالری‌ها، چاه‌ها، قلمه‌ها و محل‌های مختلف حفاری در جهت‌های مختلف از قبیل عمودی، افقی و یا دیگر جهات، نمونه برداری با توجه به هدف، خصوصیات سنگ شناسی، تولید نقشه زمین شناسی و مدل‌سازی زمین شناسی، برش زمین شناسی، آماده سازی استامپ و لوگ‌های زمین شناسی، انجام آزمایشات در محل.

مشاوره میتو؛ با در اختیار داشتن کادر مهندسی خبره و همکاری‌های طولانی مدتی که با مشاورین آکادمیک در زمینه‌های مختلف داشته است قادر خواهیم بود احتیاجات بررسی زمین شناسی پروژه‌های شما را به نحو احسن انجام داده و گزارش استاندارد و بی نقصی را برایتان آماده کند.