Hidrojeolojik Faaliyetler

Madencilik faaliyetlerinin ve su yönetiminin başarısı; hızlı, doğru, sistematik su izleme programına ve hidrojeolojik etütlere bağlıdır. Mitto Danışmanlık, alanında uzman hidrojeoloji mühendisleri ile ihtiyaçlarınıza en doğru çözümler üretir.

Yeraltı Suyu Akım Modellemesi

Yeraltı suyu akım modelleri: yeraltı suyu içeren jeolojik ortamın ölçekli olarak oluşturulmuş; zamana ve dış etkilere bağlı olarak yeraltı suyunda oluşabilecek tepkilerin tahmin edilmesine yardımcı olan bilgisayar simülasyonlarıdır.

Taşınım Modellemesi

Taşınım modellemesi, faaliyetler sonucuortaya çıkmış ve çıkması muhtemel kirleticilerin etkileri ile bu kirleticinin ortamdan uzaklaştırma metotlarının test edilerek en doğru mühendislik uygulamasının seçimine yardımcı olur.

Saha Çalışmaları ve Su Temini Çalışmaları

Madencilik faaliyetleri kapsamında, projenin hidrolojik ve hidrojeolojik durumunun değerlendirilebilmesi için, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve kapatma dönemlerinde literatür ve veri değerlendirmeler ile birlikte saha çalışmaları gerçekleştirilir.

Hidrojeolojik Etüt Karakterizasyonu

Hidrojeolojik etüt karakterizasyonun amacı; yeraltısuyu rejimini, sisteme giren suyun miktarını ve kaynağını, mevcut olan yeraltısuyu miktarını ve yönünü, depolama kapasitesindeki değişiklikleri ve sistemden çıkan suyun miktarını belirlemektir.

Hidrojeolojik/Hidrolojik Etüd Raporu

Havza bazında veya münferit Hidrolojik - Hidrojeolojik etüt, kaynak geliştirme ve ıslahı çalışmaları, yeraltı suyu planlaması(yer altı su seviyeleri, sudan kaynaklı alterasyonlar, akifer özelliklerinin belirlenmesi, yer altı suyunun akım debileri ve yönü) bu çalışmalara ait modellerin oluşturulması, hidrojeolojik haritalarını ve raporlarını hazırlanması

Hidrojeolojik Etüt Karakterizasyonu

Hidrojeolojik etüt karakterizasyonun amacı; yeraltısuyu rejimini, sisteme giren suyun miktarını ve kaynağını, mevcut olan yeraltısuyu miktarını ve yönünü, depolama kapasitesindeki değişiklikleri ve sistemden çıkan suyun miktarını belirlemektir.