Jeoloji Faaliyetleri

MİTTO Danışmanlık, madencilik faliyetlerinize başlamadan önce doğru bir yatırım için gerekli olan çalışmaları yaparak; faaliyetlerinizin başından sonuna kadar karşınıza çıkacak teknik zorlukları , kendi tecrübe ve teknik bilgisini kullanarak siz yatırımcıları doğru bilgilendirip projenizi uluslararası standartlarda gerçekleştirmenizi sağlar.

JEOLOJİK ETÜT RAPORU

Madenlerin aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt, jeolojik modelleme, arazi etüdü, örnek alımı, sondaj ve maden jeolojisi raporlarının hazırlanması, istenilen her ölçekte jeolojik harita ve kesit hazırlanması,

JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

Mühendislik yapılarının inşaasının gercekleşeceği alanları içeren yeraltı tabakalarının fiziksel durumlarını, konumları, kalınlıklarını, derinliklerini, ne tür jeolojik yapıdan oluştuklarını, deprem karşısında gösterecekleri davranışları ve tüm jeomekanik parametrelerini tespit etmek amacıyla ``jeoteknik etüt`` raporu hazırlanır.

UMREK KODLU RAPORLAR

UMREK KODLU RAPORLAR

Maden Arama Sonuçlarının, Maden Kaynaklarının ve Maden Rezervlerinin açık, güvenilir ve şeffaf bir şekilde raporlanması için asgari standartları, önerileri, yasal gereklilikleri ve uygulama esaslarını belirleyen uluslararası standartlara uygun olan UMREK Koduna göre raporlamalar yapılmaktadır

ÖN FİZİBİLİTE

Ön fizibilte (Pre-Feasibility) çalışmaları ile cevher rezervinin maximum %30 hata payı içerecek şekilde belirlenmiş olması, uygulanacak olan üretim metoduna karar verilmesi, çıkarılacak olan tüvenan cevhere göre konsantre tesisinin belirlenmesi gibi temel durumlara karar verilmektedir.

ŞEV STABİLİTESİ

Şevli mühendislik yapılarının 3 boyutlu tasarımları üzerinde olası fiziksel yenilme senaryolarına karşı stabilite analizleri yapılmaktadır.