Jeolojik Etüt Raporu

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarındaki ve maden projelerindeki Jeolojik Etüt başlığı altında;

 

  • Madenlerin aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt, jeolojik modelleme, arazi etüdü, örnek alımı,  sondaj ve maden jeolojisi raporlarının hazırlanması, istenilen her ölçekte jeolojik harita ve kesit hazırlanması,

 

  • Doğal yapı malzemeleri, endüstriyel hammaddeler ile değişik amaçlarla kullanılan kil, kum, çakıl, kireç, çimento kili ve benzeri ocakları ile kireçtaşı, bazalt, granitik ve benzeri taş ocaklarının aranması, rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt, sondaj , jeolojik ve mühendislik jeolojisi modellemesi ile kuyu logunun ve raporlarının hazırlanması,

 

  • Değişik amaçlı düşey, yatay veya farklı açılarda yönlendirmeli galeri, kuyu, yarma ve sondaj yerlerinin tespit edilmesi, amaca uygun olarak örnek alınması, bunların litolojik tanımlanması, jeolojik harita üretimi ve jeolojik modelleme, jeolojik kesit, jeolojik stamp ve loglarının hazırlanması, yerinde deneylerin gerçekleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olunur.

 

  • Mitto Danışmanlık; multidisipliner mühendis kadrosu ve uzun süreli işbirliği yaptığı akademik danışmanlar ile birlikte, ihtiyacınız olan Jeolojik Etüt Çalışmalarını doğru bir şekilde yürütebilmekte, standartlara uygun eksiksiz raporlar oluşturabilmektedir.

 

 

Jeolojik Etüt Raporu