Jeoteknik Etüt Raporu

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarındaki ve maden projelerindeki Jeoteknik Etüt başlığı altında;

 

  • Parsel bazında, ilgili imar yönetmeliklerine uygun ve Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı zemin araştırma ve Jeoteknik Etüt Raporları hazırlanır.

 

  • Sahada yapılacak sondajlar esnasında ilgili standartlara uygun olarak SPT deneyleri yapılır, örselenmemiş numuneler alınır, alınan numuneler yine standartlara uygun olarak paketlenip etiketlenerek zemin araştırma laboratuvarına sevk edilir.

 

  • Sondaj esnasında kaya ortamda karotlu ilerleme yapılarak TCR, RQD, SCR değerleri tespit edilerek kaya kalitesi belirlenir.

 

  • Yine, sondaj esnasında devamlı olarak yeraltı suyu gözlemleri yapılarak yeraltı su seviyesi hakkında bilgi sahibi olunur.

 

  • Mitto Danışmanlık; multidisipliner mühendis kadrosu ve uzun süreli işbirliği yaptığı akademik danışmanlar ile birlikte, ihtiyacınız olan Jeoteknik Etüt Çalışmalarını doğru bir şekilde yürütebilmekte, standartlara uygun eksiksiz raporlar oluşturabilmektedir.

 

 

Jeoteknik Etüt Raporu