Orman İzinleri
Orman İzinleri
Orman İzinleri

Orman sayılan yerlerde faaliyet gösterecek firmalara, “Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66. maddesi gereğince, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57. maddesine göre verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, bünyemizde çalışan orman mühendisleri tarafından 28 Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.

 

Danışmanlık Verdiğimiz Konular

 

 • • Arazide yapılacak çalışma ile mülkiyet ve yol durumunun araştırılması
 • • Çalışma ve tesis alanlarının yerlerinin belirlenmesi
 • • Maden Sahaları, Arama Işletme Altyapı,Tesis Izin Dosyası Tanzimi
 • • Maden Arazisi Rehabilitasyon Projeleri
 • • Maden ve Petrol Arama ve Işletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektirmeyen)
 • • Maden ve Petrol Arama ve Işletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektiren)
 • • Işletme Tesisi Alt Yapı Tesis Izni Dosyası
 • • (HES) Hidro Elektrik Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • • (RES) Rüzgar Enerji Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • • (ENH)Enerji Nakil Hattı Orman Projeleri İzinleri ve Danışmanlığı
 • • Rüzgar Olcum Direği Izin Dosya Tanzimi
 • • Maden ve Taş Ocağı Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • • Turizm tesisi orman izin dosyası