Madencilik Faaliyetleri Kapsamında Oluşacak Çevresel Etkilerin Minimize Edilmesi Amacıyla Yapılması Gereken Mühendislik Çalışmaları ve Çevresel Önlemler