26.07.2021 Tarihli Duyuru ve Haberler

SAROS KÖRFEZİ ÖÇKB, ÇANAKKALE GELİBOLU KAVAKKÖY BELDESİ İMAR PLANI ONAYI

 

İMAR PLANI ASKI İLANI DUYURU METNİ

 

Saros Körfezi ÖÇKB, Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, 1/5000 Ölçekli Kavakköy Beldesi Nazım İmar Planı ve Kavakköy Kıyı Kesimi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Kavakköy Beldesi Uygulama İmar Planı ve Kavakköy Kıyı Kesimi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 07.06.2021 tarihli ve 1063239 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır

Söz konusu imar planı dağıtımı yapılarak, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilan ve askı işlemlerinin yapılması için Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir.

 

Plan 1/5000

Plan 1/1000 Kıyı Kesimi

Plan 1/1000 Merkez

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://tvk.csb.gov.tr/saros-korfezi-ockb-canakkale-gelibolu-kavakkoy-beldesi-imar-plani-onayi-duyuru-419366

MUĞLA ULA SAKARTEPE NET TESİSLERİ TESCİL İLANI

Muğla ili, Ula ilçesinde yer alan, Sakartepe Net Tesisleri Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 09.03.2021 tarih ve E.471292 Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve ‘‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’’ olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri https://says.csb.gov.tr  adresinde mevcuttur.

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://tvk.csb.gov.tr/mugla-ula-sakartepe-net-tesisleri-tescil-ilani-duyuru-419368

İSTANBUL BEYKOZ TESCİL İLANI

 

İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Öngörünüm, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi (Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı, Çamlıbahçe, Ortaçeşme, Tokatköy ve Akbaba Mahallelerinin bir kısmı, Beykoz Çayırı, Dere Bandı-Akbaba Fidanlığı ve devamı) Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamı’nın 05.07.2021 tarihli ve 1260591 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve ”Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri https://says.csb.gov.tr  adresinde mevcuttur.

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://tvk.csb.gov.tr/istanbul-beykoz-tescil-ilani-duyuru-419369

İSTANBUL İLİ, BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, İKİTELLİ-1 MAHALLESİNDE 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 18. MADDESİ HÜKÜMLERİNCE HAZIRLANAN İMAR UYGULAMASINA İLİŞKİN ASKI TUTANAĞI

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://istanbul.csb.gov.tr/istanbul-ili-basaksehir-ilcesi-ikitelli-1-mahallesinde-3194-sayili-imar-kanunu-nun-18.-maddesi-hukumlerince-hazirlanan-imar-uygulamasina-iliskin-aski-tutanagi-duyuru-419367

İSTANBUL İLİ, EYÜPSULTAN İLÇESİ, KEMERBURGAZ MAHALLESİNDE 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 18. MADDESİ HÜKÜMLERİNCE HAZIRLANAN İMAR UYGULAMASINA İLİŞKİN ASKI TUTANAĞI

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://istanbul.csb.gov.tr/istanbul-ili-eyupsultan-ilcesi-kemerburgaz-mahallesinde-3194-sayili-imar-kanunu-nun-18.-maddesi-hukumlerince-hazirlanan-imar-uygulamasina-iliskin-aski-tutanagi-duyuru-419370

İSTANBUL İLİ, TUZLA İLÇESİ, TEPEÖREN MAHALLESİ, DAYRAN MEVKİİ, 2406, 2411, 460, 459, 458, 457, 456, 454, 453 PARSELLER VE 463 PARSELİN BİR KISMINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

DUYURU

Bakanlığımızın 15.07.2021 tarihli ve 1357732 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi, Dayran Mevkii, 2406, 2411, 460, 459, 458, 457, 456, 454, 453 Parseller ve 463 Parselin Bir Kısmına İlişkin NİP-34444033 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34737896 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi, 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 15.07.2021 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16.07.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://istanbul.csb.gov.tr/istanbul-ili-tuzla-ilcesi-tepeoren-mahallesi-dayran-mevkii-2406-2411-460-459-458-457-456-454-453-parseller-ve-463-parselin-bir-kismina-iliskin-1-5000-olcekli-nazim-imar-plani-degisikligi-ve-1-1000-olcekli-uygulama-imar-plani-degisikligi-duyuru-419374

İSTANBUL İLİ, YENİŞEHİR REZERV YAPI ALANI (KANAL İSTANBUL PROJESİ) 1.ETABINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UİP ASKI İTİRAZLARI KAPSAMINDA YAPILAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NİP DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

 

DUYURU

Bakanlığımızın 15.07.2021 tarihli ve 1357297 sayılı yazısı ile; 25.03.2021 tasdik tarihli İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde itirazların bir kısmı uygun bulunmak suretiyle hazırlanan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarında Askı İtirazları Kapsamında Yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin NİP-34466405 ve UİP-34766841 plan işlem numaraları ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 6306 sayılı Afet Riski İmar Planı Değişikliği Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ilgili hükümleri kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 15.07.2021 tarihinde re’sen onaylandığı, plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımlara yönelik yapılan itirazların/taleplerin uygun bulunmadığı, bu kısımlara yönelik imar planlarının kesinleştiği bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16.07.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://istanbul.csb.gov.tr/istanbul-ili-yenisehir-rezerv-yapi-alani-kanal-istanbul-projesi-1.etabina-iliskin-1-5000-olcekli-revizyon-nazim-ve-1-1000-olcekli-revizyon-uip-aski-itirazlari-kapsaminda-yapilan-1-5000-olcekli-nip-degisikligi-ve-1-1000-olcekli-uip-degisikligi-duyuru-419376

İSTANBUL İLİ, YENİŞEHİR REZERV YAPI ALANI (KANAL İSTANBUL PROJESİ) 2.ETABINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UİP ASKI İTİRAZLARI KAPSAMINDA YAPILAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NİP DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

 

DUYURU

Bakanlığımızın 15.07.2021 tarihli ve 1357231 sayılı yazısı ile; 25.03.2021 tasdik tarihli İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 2. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde itirazların bir kısmı uygun bulunmak suretiyle hazırlanan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 2. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarında Askı İtirazları Kapsamında Yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin NİP-34387343 ve UİP-34312107 plan işlem numaraları ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 6306 sayılı Afet Riski İmar Planı Değişikliği Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ilgili hükümleri kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 15.07.2021 tarihinde re’sen onaylandığı, plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımlara yönelik yapılan itirazların/taleplerin uygun  bulunmadığı, bu kısımlara yönelik imar planlarının kesinleştiği bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16.07.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://istanbul.csb.gov.tr/istanbul-ili-yenisehir-rezerv-yapi-alani-kanal-istanbul-projesi-2.etabina-iliskin-1-5000-olcekli-revizyon-nazim-ve-1-1000-olcekli-revizyon-uip-aski-itirazlari-kapsaminda-yapilan-1-5000-olcekli-nip-degisikligi-ve-1-1000-olcekli-uip-degisikligi-duyuru-419377

İSTANBUL İLİ, YENİŞEHİR REZERV YAPI ALANI (KANAL İSTANBUL PROJESİ) 3.ETABINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UİP ASKI İTİRAZLARI KAPSAMINDA YAPILAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NİP DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

 

DUYURU

Bakanlığımızın 15.07.2021 tarihli ve 1357180 sayılı yazısı ile; 25.03.2021 tasdik tarihli İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde itirazların bir kısmı uygun bulunmak suretiyle hazırlanan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarında Askı İtirazları Kapsamında Yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin NİP-34685023 ve UİP-34139779 plan işlem numaraları ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 6306 sayılı Afet Riski İmar Planı Değişikliği Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ilgili hükümleri kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 15.07.2021 tarihinde re’sen onaylandığı, plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımlara yönelik yapılan itirazların/taleplerin uygun  bulunmadığı, bu kısımlara yönelik imar planlarının kesinleştiği  bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16.07.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://istanbul.csb.gov.tr/istanbul-ili-yenisehir-rezerv-yapi-alani-kanal-istanbul-projesi-3.etabina-iliskin-1-5000-olcekli-revizyon-nazim-ve-1-1000-olcekli-revizyon-uip-aski-itirazlari-kapsaminda-yapilan-1-5000-olcekli-nip-degisikligi-ve-1-1000-olcekli-uip-degisikligi-duyuru-419378

İSTANBUL İLİ, KADIKÖY İLÇESİ, CAFERAĞA MAHALLESİ, 1/1000 ÖLÇEKLİ DOLGU ALANI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

DUYURU

Bakanlığımızın 14.07.2021 tarihli ve 1335344 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 302 ada, 4 parsel (1771 m2) üzerinde yer alan Fahrettin Aksu Kılavuz İstasyonun güçlendirmesinin yapılması gerekliliği nedeni ile hazırlanan, UİP-34225906 plan işlem numaralı İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Dolgu Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesinin, 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi uyarınca 14.07.2021 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16.07.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://istanbul.csb.gov.tr/istanbul-ili-kadikoy-ilcesi-caferaga-mahallesi-1-1000-olcekli-dolgu-alani-uygulama-imar-plani-degisikligi-duyuru-419379

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU KARARI

 

DUYURU

Eti Alüminyum A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan “Eti GES Kapasite Artışı (62,15 ha – 37,8 MWe/45,36 MWp)” projesine ÇED Yönetmeliği kapsamında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” verilmiştir. ÇED Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince; HALKIMIZA DUYURULUR

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres : Horozluhan Mh. Abdülbasri Sk. No:2 Selçuklu/KONYA

Telefon : 0 (332) 224 56 00 Faks : 0 (332) 224 58 99

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://konya.csb.gov.tr/cevresel-etki-degerlendirmesi-olumlu-karari-duyuru-419380

MADEN DERESİ VE ŞELALESİ BAYRAMDA ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

 

 

Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin, zaman içinde kullanım dışı kalmasıyla oluşturulan Kocaali’deki mesire alanına gelen çok sayıda ziyaretçi, piknik ve mangal yaparak keyifli vakit geçirdi.

Eski dar maden tünellerinden ve dere içinden geçerek yaklaşık 45 dakikalık yürüyüş gerçekleştiren bazı doğaseverler, Maden Deresi’ndeki şelaleye girerek serinleme fırsatı buldu. Doğa içerisinde çeşitli spor aktiviteleri de yapan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekti.

Maden Deresi’nde işletmecilik yapan Hüseyin Çatalbaş, misafirleri ağırlamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi sayısının arttığını dile getiren Çatalbaş, “Çok şükür bizim ve işletmeci arkadaşlarımızın yüzü gülüyor. Misafirlerimizden isteğimiz, tatil beldeleri ve toplu alanlarımızın bir daha kapanmaması, hayatımızın olağan şekilde devam etmesi için mutlaka aşı olmalarıdır.” diye konuştu…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://medyabar.com/haber/7515767/maden-deresi-ve-selalesi-bayramda-ziyaretci-akinina-ugradi

TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK URANYUM KAYNAĞI NEVŞEHİR’DE…

 

 

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre; Türkiye’deki en büyük uranyum kaynağı Nevşehir’de bulunuyor ve 22 bin tonluk bir kaynağa sahip. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, son 10 yılda hız kazanan uranyum arama çalışmaları kapsamında 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj yapılarak bugüne kadar 11 bin 304 ton olan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak toplam 32 bin 35 tona çıkarıldı. Türkiye’deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir’de bulunuyor ve 22 bin tonluk bir kaynağa sahip. Türkiye yeraltı kaynaklarına sahip çıkıyor… Nevşehir Radyoaktif Hammadde Aramaları Projesi kapsamında, Nevşehir ili Gülşehir ilçesi Dadağı ve Gümüşyazı köyleri civarında 2011 yılında jeolojik etüt çalışmalarıyla başlayan radyoaktif hammadde etüt çalışmaları sondaj çalışmaları sonucu zengin uranyum rezervlerine ulaşılmıştı. Uranyum nedir? Nerelerde kullanılır? Uranyum, radyoaktif bir kimyasal elementtir. Simgesi “U”dur. 1789 yılında Martin Heinrich Klaaproth tarafından keşfedilmiş ve 1841 yılında Eugene-Melchior Peligot tarafından izole edilmiştir Uranyum, 60 yıldır bol miktarda konsantre enerji kaynağı olarak kullanılan çok ağır bir metaldir. – Uranyum yer kabuğunda kalay, tungsten ve molibden gibi yaygındır. – Uranyum, 1789 yılında bir Alman kimyacı Martin Klaproth tarafından zift maddesinde bulunmuştur. Kendisinden sekiz yıl önce keşfedilmiş olan gezegen Uranüs’ün adını almıştır. – Uranyum, yaklaşık 6,6 milyar yıl önce süpernovalarda oluşmuştu. Güneş sisteminde yaygın olmasa da, bugün yavaş radyoaktif bozunması, Dünya’daki ana ısı kaynağını sağlayarak konveksiyon ve kıtasal sürüklenmeye neden olmaktadır. – Uranyumun erime noktası 1132 ° C’dir. Uranyum için kimyasal sembol U’dur.

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.fibhaber.com/ekonomi/turkiye-deki-en-buyuk-uranyum-kaynagi-nevsehir-de-h134886.html

KARAKUZ MADEN SAHASI DA ÖZELLEŞTİRİLİYOR

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hekimhan ilçesinin en büyük demir yataklarından biri olarak bilinen ve mülkiyeti Sümer Holding’e ait olan, ‘Karakuz Demir Madeni Sahası’nın, özelleştirilmesi amacıyla bir ihale düzenlediğini açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Hekimhan – Karkuz Demir Madeni Sahası’nın, ‘İşletme Hakkının Verilmesi’ yöntemi ile özelleştirileceği bildirildi.

Geçici teminat bedeli 8 milyon TL olan ihale kapsamındaki Karakuz Demir Madeni Sahası’nın büyüklüğünün 7377 hektar ve 14 milyon 500 bin ton demir rezervine sahip olduğu öğrenildi.

Söz konusu ihaleye ilişkin yayınlanan ilanda, “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Malatya ili, Hekimhan ilçesi, Ruhsat Numarası: 47733, Erişim Numarası: 1154698 olan Karakuz Demir Madeni Sahası ‘İşletme Hakkının Verilmesi’ yöntemi ile özelleştirilecektir” denildi.

İhalenin, 9 Eylül 2021 tarihinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Ankara’daki yönetim merkezinde yapılacağı belirtildi.

İhale ilanında, ihalenin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirileceği ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacağı kaydedildi…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://malatyahaber.com/haber/399935/

206. GRUP KÜÇÜK ALAN İHALESİ

 

 

           6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük alan olarak 1 adet II. Grup, küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında Maden Kanununun 30 ncu maddesine göre 19.08.2021 tarihinde saat 09:30 da ihale edilecektir…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.mapeg.gov.tr/ihaleler/206_grup_kucuk_alan_ihalesi.aspx

205. GRUP TESİS ŞARTLI İHALE İLANI

 

 

3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren; Adana, Mersin, Kayseri, Niğde ve Kahramanmaraş İlleri dahilinde bulunan ER:3411862 sayılı (26.321,03 ha.) IV. Grup maden sahası (Kurşun, Çinko ve Bakır) Olmak üzere toplam 1 adet maden sahası Ara/Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir. İhalesi yapılacak ER:3411862 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında 16/07/2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacaktır.

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.mapeg.gov.tr/ihaleler/205_grup_tesis_ihale_ilani.aspx

204. GRUP TESİS ŞARTLI İHALE İLANI

 

 

3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren; Kütahya, Eskişehir, Bilecik, ve Konya İlleri dahilinde bulunan ER:3411957 sayılı (11.330,00 ha.) IV. Grup maden sahası (Manyezit) Olmak üzere toplam 1 adet maden sahası Ara/Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir. İhalesi yapılacak ER:3411957 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında 16/07/2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacaktır…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.mapeg.gov.tr/ihaleler/204_grup_tesis_ihale_ilani.aspx

PETROTEKS, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YATIRIMLARLA SONDAJ SEKTÖRÜNDE YENİLİKLERE İMZA ATIYOR

 

 

Sondaj sektörünün dinamik firmalarından birisi olan ve gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla adından söz ettiren Petroteks, taşındığı yeni binasında Madencilik Türkiye dergimizi ağırlarken Petroteks Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Serkan Gür; şirket, ürünler ve yatırım
planları hakkında bilgiler verdi.

Kendisini tanıtarak konuşmasına başlayan Gür, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği mezun olduğunu, mezuniyetin ardından bir süre petrol ve doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren firmalarda çalıştığını söyledi. 2011 yılında Petroteks’i kurduğunu aktaran Gür, 2013 yılında Kerui’nin Türkiye temsilciliğini aldıklarını, o dönem özellikle petrol, doğalgaz ve jeotermal sektörlerine hizmet verdiklerini belirtti.

2015 yılında şirket ortağı Orkun Yılmaz ile beraber Reşadiye Bentonit Madencilik firmasını kurduklarını sözlerine ekleyen Gür, “O dönem Tokat Reşadiye’de yer alan 645 hektarlık alanı
kapsayan sodyum bentonit ruhsatını devir aldık. Tokat Niksar’da fabrikamızı kurduk. 2016 yılından itibaren de Tokat Niksar’da, Türkiye’de şu ana kadar tespit edilmiş en kaliteli bentonit olan Reşadiye bentonitini işlemeye ve sondaj sektörüne arz etmeye başladık.” ifadelerini kullandı…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/petroteks-gerceklestirdigi-yatirimlarla-sondaj-sektorunde-yeniliklere-imza-atiyor/

BÜYÜK KURULUM İŞLERİNDE BAŞARININ ANAHTARI HAZIRLIKLI OLMAKTIR

Türkiye’nin en büyük çimento fabrikası, içinde FLSmidth’in portföyünde yer almayan ekipmanların da bulunduğu çok aşamalı karmaşık bir kurulum projesini FLSmidth’e emanet etti. FLSmidth sunduğu kapsamlı kurulum hizmetleri ve sahip olduğu zengin deneyim ve uzmanlık ile bu ölçekteki işleri başarıyla yürütme konusunda benzersiz bir konumda bulunmaktadır.

 

Kapsamı Genişleyen Zorlu Bir Proje

 

1966 yılında kurulmuş olan Nuh Çimento, Türkiye ve Avrupa genelindeki tek büyük çimento fabrikasıdır. Bu büyük tesiste üç hat bulunmakta olup, içinde FLSmidth yapımı olmayan iki fırın, bir de FLSmidth Rotax-2® yer almaktadır. Tesis, yıllık 4,4 milyon ton klinker ve 6 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahiptir.

Nuh Çimento, başlangıçta çok daha küçük bir tesis olarak faaliyete geçen ancak zaman içerisinde bugünkü halini alan bu büyük projede tüm bileşenleri başarıyla tamamlamak için fırın uzmanları, fener dişli uzmanları ve ultrasonik kaynak uzmanları ile birlikte güçlü bir proje yönetimine, teknik danışmanlık hizmetlerine ve yükleniciye ihtiyaç duydu…

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/buyuk-kurulum-islerinde-basarinin-anahtari-hazirlikli-olmaktir/

RÜSTEM ÇETİNKAYA, İMİB BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

 

 

Üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışan maden sektörünün çatı STK’sı İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), gelecek yıl nisan ayında yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. TİM Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, Erol Efendioğlu’nun Bursa’da yaklaşık 200 sektör temsilcisine verdiği yemek davetinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Başkan seçilmesi halinde yönetim stratejisini ‘Ruhsat Güvenliği’ üzerine kuracağını söyleyen Çetinkaya, “Ruhsat güvenliği sektörümüzün bir numaralı gündem maddesi. Bu kapsamdaki düzenlemeleri gerçekleştirmeden diğer sorunlara odaklanmanın bir anlamı olmaz.” dedi.

Rüstem Çetinkaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “1998 yılından bu yana doğal taş sektörünün içerisindeyim. 2006 yılından beri de İMİB yönetimlerinde aktif görevler üstlendim. Halen Başkan Yardımcısı görevimi icra ediyorum. Bu tecrübe ve birikimi başka bir platforma aktarmak adına bugün birliğin yönetim kurulu ve başkanlığına aday olduğumuzu açıklıyorum. Sektörün tabanından gelen, kartvizit beklentisi olmayan, fikirlerin yarışacağı hatta zaman zaman çatışacağı bir yönetim ekibi ile yola çıkıyoruz. Yönetim Kurulumuzu başkan odaklı değil, sektör odaklı kurmayı amaçlıyoruz. Daha önce adaylıklarını açıklamış olan Sayın Ali Kahyaoğlu’na ve Sayın Aydın Dinçer’e de başarılar diliyoruz. Sektörümüzün seçimden daha önemli gündem maddeleri var. Bize göre bir numaralı gündem maddesi ruhsat güvenliği. Bu konu bize göre tıpkı mülkiyet hakkı gibi sağlam bir yapıya kavuşturulmalı. Bu konuda atılması gereken adımlar atılmadan sektörün diğer meselelerinin çözümü bize göre imkansız. Bana göre seçim süreci rakipler arasında tatlı bir rekabete sahne olmalı. Daha da önemlisi rakipler bel altı çekişmelerle sektörümüzde karın ağrısı yaratmamalı.”

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/rustem-cetinkaya-imib-baskan-adayligini-acikladi/

MADEN, METRO VE TÜNELLERDE EKSENEL FAN BAKIMLARI

Bir eksenel fana baktığımızda ana parçaları, elektrik motoru, motor mili üzerine monte edilmiş pervanesi ve silindir fan gövdesidir. Dolayısı ile hareketli parçalar, elektrik motor mili (ve rotoru), elektrik motorun iki adet rulman yatağı ve bir adet pervanedir. Görülen döner parçalar sadece mil ve pervanedir. Dolayısı ile bir bakımcı gözüyle çalışan eksenel fana dışarıdan baktığımızda görsel olarak kontrol edilecek çok fazla bir şey bulamayız. Yaptıkları iş nedeniyle bakım amaçlı olarak durdurulma imkânları çok sınırlıdır. Bu nedenle fan bakımlarında durum izleme teknolojileri öne çıkmaktadır.

Fanların, depolanması, nakliyesi, montajı, kurulacakları zeminin uygunluğu gibi konular fanların verimli çalışması için kritik konulardır. Tüm bunların doğru yapılması kaydıyla dahi fanların sıklıkla, gözle/kulakla ve elbette gerekli cihazlarla kontrolleri yapılmalıdır…

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/maden-metro-ve-tunellerde-eksenel-fan-bakimlari/

ÇANAKKALE – YENİCE KOVANCI BARAJI’NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

 

DSİ Çanakkale iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Çanakkale ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Çalışmaları devam eden Çanakkale Yenice Kovancı Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 880 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Baraj gövde kazıları yapılarak batardo dolgusu tamamlandı. Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 33.20 metre ve su depolama kapasitesi 477,000  m3 olan Çanakkale Yenice Kovancı Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2.327.016 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.dsi.gov.tr/Haber/Detay/2901

DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜZER GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ ENDONEZYA’DA KURULACAK

 

Asya‘da güneş enerjisi alanında büyük bir geliştirici olan Sunseap Group ilerleyen yıllarda Endonezya‘da dünyanın en büyük yüzen güneş enerjisi çiftliğini kuracağını açıkladı. Sunseap Group‘un CEO‘su Frank Phuan Endonezya’nın Batam kentinde yapılması planlanan güneş enerjisi çiftliğine 2022 yılında başlanacağını söyledi. 

2024 yılında da tamamen kurulması beklenen yüzer fotovoltaik sistemin 2,2 gigawatt kapasiteye sahip olacağı düşünülüyor. Güneş enerjisi sistemi Batam’da 1600 hektar alanı kapsayacak ve yaklaşık olarak 2 milyar dolara mal olacak. Şirketin CEO’su Phuan, bu sistemle birlikte Güneydoğu Asya‘daki kentleşmiş bölgelerin yenilenebilir enerjiden yararlanma konusunda karşılaştığı arazi kısıtlamalarını ortadan kaldırabileceklerini söylüyor…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.donanimhaber.com/dunyanin-en-buyuk-gunes-enerjisi-sistemi-kurulacak–136673