05.08.2021 Tarihli Duyuru ve Haberler

ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK FAALİYETİ RAPORU

 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü Teknik Faaliyet Raporu: 2020”

Hazırlanmış olan kitap, 9 Bölüm ve 15 Ek’ten oluşmaktadır.  Rapor içeriğinde;

 • Kitap Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü hakkında kısa bir bilgilendirmenin olduğu GİRİŞ bölümü ile başlamaktadır.
 • Bölüm 2’de, ÇED Yönetmeliği çerçevesinde 2020 yılı içerisinde Bakanlık merkez ve teşkilatı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilen ÇED kararlarına ilişkin veriler mevcuttur.
 • Bölüm 3’de Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince verilen çevre izni/lisansı belgelerine ilişkin 2020 yılı verileri bulunmaktadır.
 • Bölüm 4’de, 2020 yılı içerisinde Bakanlığımız merkez teşkilatı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından Çevre Kanunu kapsamında gerçekleştirilen çevre denetimi faaliyetleri ile ilgili bilgi ve istatistikî veriler; Bakanlığımız görev alanı içerisinde kalan piyasa gözetimi ve denetimine (PGD) ve egzoz denetimine ilişkin veriler yer almaktadır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen çevresel izleme çalışmaları Bölüm 5’de verilmektedir.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre konusunda işlem yapabilecek kişilerin ve kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin veriler de bu rapor kapsamında Bölüm 6’da yer almaktadır.
 • 2020 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uluslararası denetçi ağları kapsamında katılım sağlanan toplantı ve faaliyetler, ayrıca ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün görev alanı kapsamında yürütülen proje faaliyetleri ve eğitimler Bölüm 7’de bulunmaktadır.
 • Raporda Bölüm 8’de ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün görevleri (h.bendi) kapsamında çevresel bilgi yönetimine ilişkin yürütülen çalışmalar verilmektedir.
 • Bölüm 9’da ise sonuç ve değerlendirmeler ile tamamlanmaktadır.
 • Raporun Ekler kısmında ise; geçmişten bugüne gerçekleşen ÇED işlemleri, izin ve lisans işlemleri, çevre denetimleri ve uygulanan cezalar vb konularda yıllar bazında daha ayrıntılı veriler yer almaktadır.

“Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğü Teknik Faaliyet Raporu: 2020” Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://ced.csb.gov.tr/.-haber-263270

 

ORMAN YANGINLARINDA HASAR GÖREN YAPILARI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (DRONE) ARACILIĞI İLE 3 BOYUTLU OLARAK TESPİT EDİYORUZ.

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü olarak:

Orman yangınlarında hasar gören yapıları tespit etmek üzere; yangından etkilenen bölgenin İnsansız Hava Araçları (Drone) ile yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları çekilerek, ortofoto ve 3 boyutlu bina modelleri üretilmiştir.

İnsansız Hava Araçları (Drone) ile elde edilen yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları üzerinden gerekli proses işlemleri tamamlanarak, elde edilen veriler https://yanginanaliz.csb.gov.tr/ adresinden paylaşılmıştır.

Yangınların yaşandığı bölgelerde, Genel Müdürlüğümüz tarafından 2014-2017 yılları arasında ülke genelinde yaklaşık 42.000 km2 alanda üretimi gerçekleştirilen ortofoto verileri, uydu görüntüleri yangınlar sonrasında İnsansız Hava Araçları (Drone) ile elde edilen yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları ile karşılaştırılmıştır.

Söz konusu çalışmalar sonrasında; yangında hasar gören bölgeler, bu bölgelerde hasar gören bina adedi ve alanları tespit edilmektedir.

Hasar tespitlerine ait veriler; Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu (https://atlas.gov.tr) üzerinden Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi ve ilgili kurumlar ile paylaşılmaktadır.

 

 • Türkiye genelinde 25.07.2021 – 02.08.2021 tarihleri arasında çıkan orman yangınlarının zaman ve mekansal dağılımını gösteren video ile;

 

 • Antalya ili Manavgat ilçesi Kalemler Mahallesine ait; İnsansız Hava Araçları (Drone) ile çekilen yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları kullanılarak elde edilen 3 boyutlu bina modellemesine ait video

Aşağıda yer almaktadır…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://cbs.csb.gov.tr/orman-yanginlarinda-hasar-goren-yapilari-insansiz-hava-araclari-drone-araciligi-ile-3-boyutlu-olarak-tespit-ediyoruz.-haber-263275

 

BAYRAKLI İLÇESİ, BAYRAKLI MAHALLESİ, 37636 ADA, 2 VE 3 PARSELLERDE “ORTAOKUL ALANI” KULLANIMI AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bakanlığımızın 16.07.2021 tarihli ve E. 1346214 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 37636 ada, 2 ve 3 parsellerde “Ortaokul Alanı” kullanımı amaçlı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında Bakanlığımızca re’sen onaylandığı belirtilmiş olup söz konusu onaylı planların Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli işlemlerinin yapılması istenilmiştir.

Onaylı Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 04.08.2021-03.09.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/İzmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.  

 

ASKIYA ALMA TARİHİ

04.08.2021

 

Paftalar için (1000)(1000)(5000)TIKLAYINIZ

Raporlar için (1000)(5000) TIKLAYINIZ

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://izmir.csb.gov.tr/bayrakli-ilcesi-bayrakli-mahallesi-37636-ada-2-ve-3-parsellerde-ortaokul-alani-kullanimi-amacli-imar-plani-degisikligi-duyuru-419460

 

ZAFER OSB’NİN İNŞAAT ALANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

 

Kütahya ve ülke ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak olan Zafer Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yeni sanayi yatırımları için çok sayıda firmaya arsa tahsis edildiği bildirildi.

Kütahya ve ülke ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak olan Zafer Organize Sanayi Bölgesi‘nde (OSB) yeni sanayi yatırımları için çok sayıda firmaya arsa tahsis edildiği bildirildi.

Zafer OSB’nin alt yapısını yapmakta olan firmanın şantiye şefi Umut Yücelen, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Yücelen, “Zafer OSB’nin alt yapısında yüzde 30 seviyesindeyiz. Alt yapıda 16 yolumuz var. Bunların 9 tanesini alt yapı seviyesinde bitirdik. Bundan sonra içmeye suyu ve boru hatlarının döşenmesine geçeceğiz. Daha sonra da parke alt yapı işlemlerini bitireceğiz. Bu 2-3 yıl içeresinde bitecek. Bunun birinci etabını bizim firmamız aldı. İkince etabı da yaklaşım 100 bin dekar olacak. İnşallah buradaki işleri biterek milletimize güzel bir sanayi bırakacağız. Çalışmaların daha erken bitmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Zafer OSB’ye yoğun bir talep var. Buraya gelen kesinlikle arsa alıyor” diye konuştu…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.haberler.com/zafer-osb-nin-insaat-alani-havadan-goruntulendi-14310633-haberi/

 

MADEN SEKTÖRÜ ÇİN’İ GEÇEREK AVUSTRALYA’NIN İTHALATINDA BİRİNCİ ÜLKEYE YÜKSELMEYE HAZIRLANIYOR

 

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonu ve desteğiyle 30 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihlerinde doğal taş sektöründe dünyanın en büyük 16’ıncı ithalatçısı konumunda olan Avustralya’ya Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti düzenliyor. 

 

“Avustralya Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti”nin açılış toplantısı 3 Ağustos’ta online olarak, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi.  

 

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Türkiye, dünya doğaltaş ihracatında 4’üncü sırada. Ticaretimizde işlenmiş mermerin payı artıyor. Bu da katma değeri yüksek ürünlerin öne çıktığı anlamına geliyor. Doğaltaş ihracatında işlenmişin payı yüzde 57. Dünya doğal taş ihracatı 16-17 milyar dolar. Bizim ihracatımız 1,7 milyar dolar. Avustralya zengin bir pazar. 220 milyon dolar ithalatı var. Bizim 44 milyon dolar ihracatımız var. Ocak-Temmuz döneminde 28 milyon dolarlık ihracata ulaşmış durumdayız. İlk 7 ayda doğal taş ihracatımız 1,2 milyar dolara yükseldi. Geçen sene 12 ayda 1,7 milyar dolardı. Yüzde 11,2 olan payımızı artırmamız lazım.” dedi…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.alanyahaber.com/maden-sektoru-cini-gecerek-avustralyanin-ithalatinda-birinci-ulkeye-yukselmeye-hazirlaniyor/

 

DÜNYADAN 136 BİN KAT DEĞERLİ… ”GETİRİRSEK FAKİR İNSAN KALMAZ”

 

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Niyazi Bilim, dünyanın bütçesinin 136 bin katı fazla olan ”16 Psyche” adlı asteroid ile ilgili olarak ”Onu dünyaya getirebilmeyi başardığımız takdirde herhalde fakir insan kalmayacaktır” dedi…

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.haber3.com/teknoloji/dunyadan-136-bin-kat-degerli-getirirsek-fakir-insan-kalmaz-haberi-6028380

 

MAPEG TARAFINDAN İŞLEMLERİNİN DEVAM EDİLMESİ UYGUN BULUNAN TALEPLER LİSTESİ (02.08.2021)

 

Arama Ruhsatı Talepleri, Devir Talepleri, İşletme Ruhsatı Talepleri, Temdi Talepleri

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.mapeg.gov.tr/Duyurular/onaylanan_listeler_02082021.aspx

 

TESİS ŞARTLI İHALELERİN ERTELENMESİ HAKKINDA

 

16.07.2021 ve 30.07.2021 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz web sitesinde ihale  edilmek üzere ilan edilen 203,204,205,207,208,209,210 sayılı tesis şartlı sahaların ihaleleri iptal edilmiştir…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.mapeg.gov.tr/ihaleler/04082.aspx

 

İHALE TALEPLERİNİN ŞARTNAME BEDELİ YATIRILARAK YAPILMASI HAKKINDA

 

Sahaların/alanların ihale edilmesine ilişkin taleplerin değerlendirmesinde, güncel şartname bedelinin yatırılıp dilekçeye eklenmesi şartı aranacaktır. Söz konusu sahaların/alanların yapılacak ilk ihalesine katılacak talep sahibinden yeniden  şartname bedeli alınmayacakır.

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.mapeg.gov.tr/ihaleler/04082.aspx

 

SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN STK’LARI ÇAMAD’IN YENİ OFİSİNİN AÇILIŞINDA BİR ARAYA GELDİ

 

Çanakkale Madenciler Derneği (ÇAMAD) yeni ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Naci Tülek, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye Madenciler Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Madencilik Sektör Başkanı İbrahim Halil Kırşan, İstanbul Metal Maden İhracatçılar Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Agrega Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Oruç, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkan Yardımcısı Dündar Erginalp katılım gösterdi. Katılımcılar düzenlenen açılış töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmasına tüm katılımcılara teşekkürlerini sunarak başlayan Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci Tülek yeni açılan ofisi daha aktif olarak çalıştırmak istediklerini belirterek “Öncelikle biz 2001 yılında kurulduk. Yeni kurulan bir dernek değiliz.  2018 yılına kadar biraz daha aktiftik. Sonra durağan bir döneme geçtik. Bizim sektörümüzde belirli dönemlerde böyle bir yavaşlama süreci olabiliyor. Dünyadaki etkileşimden de kaynaklanan bir durgunlaşma olabiliyor. 2018’den bu yana gelen süreç, bu kapsamda değerlendirilebilir. 2018 öncesi çok daha aktiftik. Pek çok etkinliğin içinde yer almıştık. Tabi bunun yanında vatandaşlarımızın görmediği çalışmalarımız da oluyor. Bu platformumuz içinde Çanakkale dışında da içinde bulunduğumuz pek çok etkinlik oluyor. Şartlar el verdiği sürece en aktif şekilde çalışacağımızı buradan belirtmek isterim. Zaten biz de öyle düşünüyoruz. Ama bir de pandemi gerçeği var. Yarın ne olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Şartlar uygun olursa, elimizden geldiğince madenciliği Çanakkale’de ve Türkiye’de anlatmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/sektorun-onde-gelen-stklari-camadin-yeni-ofisinin-acilisinda-bir-araya-geldi/

 

TÜRKİYE’DE TARIM MADENCİLİĞİ: KÖMÜRLERİN LEONARDİT/GİTYA, ÖNEMİ VE EKONOMİK DEĞERİ

 

Linyit, turba, gitya, bitümlü şeyl ve leonardit gibi organik materyalin gerek gübre ve gerekse toprak güçlendirici olarak kullanılması fikri yarım yüzyıldır dikkat çekmektedir. Organik tarımın daha çok gündeme geldiği son yıllarda humus bakımından zengin kömürler özellikle kompost gübre yapımında kullanılmaktadır.

Ülkemiz, 20 milyar ton civarındaki linyit kaynakları ile bu konuda çok önemli bir potansiyele sahiptir. Genellikle termik santrallerde enerji üretimi ile gündeme gelen düşük kalorili linyitlerimiz için iyi bir alternatif olarak düşünülebilir. Organik tarımın gittikçe önem kazanması ile linyit, turba, gitya, bitümlü şeyl/marn ve leonardit gibi organik materyalin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Tarımda kimyasal madde kullanımından uzaklaşılması ve organik tarıma olan ilginin gittikçe artması, leonarditin ve bu hammaddeden elde edilen humik ve fulvik asitin tarımsal faaliyetlerdeki önemini de artırmıştır.

Leonarditten üretilen hümik maddeler, çevredeki bitki besin maddelerini kolayca çözüp bünyesine alabilmekte ve toprağın bakteriyolojik etkinliğini olumlu yönde arttırmaktadır. Yıllarca ekilip biçilerek mikro elementleri tüketilmiş olan topraklar için, bu hümik maddeli katkıların üretimi iyileştirici bir çözüm olarak görülmüş ve son yıllarda tarımda yoğun şekilde kullanılır olmuştur.

Bu yazı dizisinde, ülkemizde çoğunlukla linyit yatakları ile bağlantılı olarak gelişen söz konusu kaynaklarımız ele alınacak olup ilk olarak leonarditin özellikleri, önemi ve ekonomik değeri irdelenecektir…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/turkiyede-tarim-madenciligi-komurlerin-leonardit-gitya-onemi-ve-ekonomik-degeri/

 

MİSGEP KAPSAMINDA DÜZENLENEN MADEN SEKTÖRÜ İSTİŞARE TOPLANTILARININ 13’ÜNCÜSÜ ERZİNCAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan “Maden Sektörü İstişare Toplantıları” düzenleniyor.

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik maden işyerlerinin yanı sıra diğer sektörlerin de çalışma şartlarının iyileştirilmesi, kamu kurumları, üniversiteler, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılması amacı ile düzenlenen Maden Sektörü İstişare Toplantıları’nın 13’üncüsü Erzincan’da gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, Erzincan’ın yerel yönetiminin, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörünün ve akademik camiasının bir araya geldiği toplantıda konuşmasını gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada MİSGEP projemiz aracılığıyla gündeme getirdiğimiz konu, çalışma hayatında ve hayatın tüm alanlarında herkesin ortak paydada buluşabileceği bir konu olan iş sağlığı ve güvenliğidir. İş sağlığı ve güvenliği denildiğinde çalışanın fiziksel ve ruhsal olarak tüm olumsuzluklardan uzak, insana yakışır bir çalışma ortamına erişmesini yani iyilik halini anlamalıyız. MİSGEP projemiz yalnızca madencilik sektöründe değil, çıktıları itibariyle tüm çalışma alanlarında İSG kültürünün gelişmesine zemin hazırlayacak bir projedir. İşverenlerimize yönelik gerçekleştireceğimiz bu eğitim programımızın, işverenlerimiz, çalışanlarımız, üniversitemiz, kamu kurumlarımız ve STK’larımız ile daha sıkı iş birliklerine vesile olmasını diliyor, toplantıya göstermiş olduğunuz ilgi ve alakalarınızdan dolayı siz değerli katılımcılara kalbi şükranlarımı sunuyorum.”

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/misgep-kapsaminda-duzenlenen-maden-sektoru-istisare-toplantilarinin-13uncusu-erzincanda-gerceklestirildi/

 

ArcGIS İLE SAHA OPERASYONLARINDA KONUMUN GÜCÜNDEN FAYDALANIN !

 

Coğrafi bilgi sistemlerinin madencilik sektöründe kullanım alanları son derece yaygındır ve bu alanlardan bir tanesi de saha operasyonlarında kullanımıdır. Saha operasyonlarında cep telefonları ya da tabletlerde kullanılabilecek mobil uygulamaların yanı sıra dronelar aracılığıyla çekilen görüntülerle farklı çözümler de kullanılabilmektedir. Bunlardan nasıl faydalanılabildiğini bu yazımızda sizlerle paylaşacağız.

Bilindiği üzere maden sahaları yerleşim yerlerinden uzakta, çoğunlukta GSM şebekelerinin çekmediği yerlerde kuruludur. Yerleşkelerde teknoloji kullanımı açısından internete sahip olunurken, maden sahalarında internetten uzak kalınabiliyor. Dolayısıyla kullanılacak teknolojilerin bu hususu dikkate alınarak seçilmesi gerekmektedir. Burada özellikle, ArcGIS ile sağladığımız çözümlerde gerek mobil uygulamalar gerek diğer araçlar, çevrim içi ortamlarda çalışabilmenin yanı sıra çevrim dışı ortamlarda da çalışabilecek yapıda olduğunu belirtmek isteriz. Böylelikle sahada çalışan kişiler yerleşkede güncel bilgilerle kendilerinde
bulunan tablet ya da cep telefonlarındaki mobil uygulamaları güncelledikten sonra sahaya çıkıp işlerine başlayabilirler. Saha çalışanları mobil veri toplama ve düzenleme yapma, varlıkları ve bilgileri görüntülemeye yardımcı olmak için veriye dayalı haritaları kullanmayı tek bir uygulama ile gerçekleştirebilirler…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/arcgis-ile-saha-operasyonlarinda-konumun-gucunden-faydalanin/

 

NETCAD İLE LİSANSLI PROGRAMLARDA İNDİRİM PROTOKOLÜ YAPILDI

 

Odamız ile NETCAD arasında tescilli firmalarımızın NETCAD lisanslı ürünlerinin kullanımı konusunda indirim protokolü imzalandı.  Protokol ile NETCAD Odamıza tescilli büro ve firmalar için bir lisans paketi oluşturacaktır. Bu paket Odamıza tescilli büro ve firmalara %50 ödeme koşullarına göre +%5 indirim opsiyonu ile sağlanacaktır. Protokole göre ayrıca:

 • Odamıza tescilli firmalar ihtiyaçlarının en az yarısını satın aldıklarında kalan ihtiyaçlar 6 ay süresince demo olarak sağlanabilecektir.
 • Süre sonunda Demo lisanslar liste fiyatı üzerinden aynı indirim oranları ile alınabilecektir.
 • JMO üyelerinin yeni versiyonu kullanabilmeleri için belirlenmiş tarihlerde ücretsiz online Netcad eğitimleri düzenlenecektir.
 • Bu protokol 03/06/2021- 3l/12/2021 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
 •  

Protokolü okumak için lütfen tıklayınız

İletisim ve bilgi icin:
+90 539 218 23 90
+90 553 280 92 94

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=14874&tipi=17&sube=0