06.08.2021 Tarihli Duyuru ve Haberler

SERA GAZI EMİSYONLARININ İZLENMESİ, RAPORLANMASI VE DOĞRULANMASI KONUSUNDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN REHBER DOKÜMANLARA İLİŞKİN DUYURU

 

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (İRD) Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında, 2013 yılından bu yana Türkiye’de sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına katkı sağlamaya yönelik kapasite geliştirme çalışmaları Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ile birlikte yürütülmektedir.

17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, tesis bazlı çevrimiçi bir veri yönetim sistemi kurulmuş durumdadır. Çevre Bilgi Sistemi aracılığı ile sera gazı emisyonlarının takibi gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, tesisler izleme planlarını ve raporlarını elektronik ortamda yönetebilmekte ve böylece Bakanlığın değerlendirme süreçleri kolaylaşmaktadır.

Bu bağlamda, İRD sistemi ile elde edilen verinin kalitesinin değerlendirilerek, iyileştirilebilecek alanlarda kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Veri kalitesinde iyileşme potansiyeli sağlayabilecek uygulama yöntem ve detayların incelenerek uygulamanın iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında uluslararası izleme yöntemleri ile paralellik arz eden, dört yeni rehber doküman hazırlanarak, paydaşların kullanımına sunulmuştur.

 

Rehber dokümanlara ulaşmak için tıklayınız.

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://cygm.csb.gov.tr/sera-gazi-emisyonlarinin-izlenmesi-raporlanmasi-ve-dogrulanmasi-konusunda-kapasite-gelistirme-projesi-kapsaminda-hazirlanan-rehber-dokumanlara-iliskin-duyuru-duyuru-419477

 

ÇÖPLER ALTIN MADENİ 2021 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 75,754 ONS ALTIN ÜRETTİ

 

SSR Mining 2021 yılının ikinci çeyreğinde faaliyet halindeki 4 işletmesinde toplam 199.673 ons eşdeğer altın üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yılın ilk altı ayındaki toplam üretimin ise 395.750 ons eşdeğeri altın olduğunu belirten şirket 2021 yılı üretim öngörüsünde belirtilen hedef aralığı karşılama yolunda çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Şirket ülkemizdeki Çöpler Altın Madeni’nde 2021 yılının ikinci çeyreğinde 75,754 ons altın üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Çöpler flotasyon tesisinin İçinde bulunduğumuz yılın Haziran ayı itibari ile büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden şirket tesisin planlanan zaman ve bütçe dahilinde tamamlandığını ifade etti.

SSR Mining Başkan ve CEO’su Rod Antal şirketin ikinci çeyrek sonuçları ile ilgili şu yorumlarda bulundu: “2021’in ikinci çeyreğinde, SSR Mining’in itibarını oluşturan güçlü operasyonel ve finansal başarılarımızı sürdürdük. Şirket, Seabee ve Puna’da gerçekleştirilen rekor üretim, Marigold’da gerçekleştirirken rekor kazı miktarı ve amiral gemisi operasyonumuz olan Çöpler’in devam eden yüksek performansı öncülüğünde yılın ikinci çeyreğinde 199.673 ons eşdeğer altın üretimi gerçekleştirirken yılın ilk yarısındaki üretim ise 395.750 ons eşdeğer altın oldu.”

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/copler-altin-madeni-2021-yilinin-ikinci-ceyreginde-75754-ons-altin-uretti/

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR MADENCİLİK İÇİN TAŞTAN KÂĞIT ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

 

Sürdürülebilir madencilik hedefi ile faaliyetlerini sürdüren Maden Sorunları ve Çözümleri Derneği, taştan kâğıt üretim projesi için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Proje kapsamında Avrupa Birliği’nden 450 milyon Euro kaynak sağlanarak üç farklı teknoloji ile üç farklı şehirde fabrika kurulması planlanıyor. Öğütülen taşların plastik esaslı kimyasal içeriğiyle karıştırılması sonucu elde edilecek olan uzun ömürlü kâğıt için Ege bölgesinde Afyon ve çevresindeki eski mermer ocaklarında fabrika kurulumu hedefleniyor. Bir diğer kullanım alanı olan %100 organik kısa ömürlü ambalaj grubu için taşın reçine ile karıştırılması ile üretilecek kâğıt için kurulacak fabrikanın ise kireç taşlarının yoğun olduğu Mersin Silifke’de konumlanması değerlendiriliyor.  Çocukların kullandığı anti-bakteriyel özelliğe sahip ve kısa sürede doğaya karışacak olan kağıtların üretimi için ise İstanbul’da terk edilmiş taş ocaklarında fabrika kurulumu planlanıyor.

Türkiye’nin toplam kâğıt ithalatının 10 milyar Euro seviyesinde olduğunu hatırlatan dernek fabrikaların aktif hale gelmesi ile ithalatın bir kısmını önleneceğinin altını çizdi.  Dernek ayrıca klasik kâğıt üretimindeki fazla su kullanımını hatırlatarak taştan kâğıt üretiminde su ve ağaç kullanılmayacağını bu durumunda israfın da önüne geçileceğini vurguladı.

Bilimsel fizibiliteleri tamamlanan projede fabrika kurulumlarının ardından 29 Ekim 2023 tarihinde üretime başlanması öngörülüyor…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/surdurulebilir-madencilik-icin-tastan-kagit-uretimi-hedefleniyor/

 

TMMOB DAYANIŞMA ORGANİZASYONU DEVAM EDİYOR, HAYDİ DAYANIŞMAYA!

 

Ülkemiz, felaketlere dönüşen doğa olaylarının ağır sonuçları altında zor günler geçirmektedir. Afet öncesi hazırlık, müdahale ve afet sonrası organizasyon konusunda ortaya çıkan yetersizlik, yanlışlar ve ülke yönetimin gösterdiği tutum tablonun ağırlaşmasına neden olmuştur. TMMOB ve bağlı birimleri yangın ve sel felaketinden etkilenen bölgelerde başından itibaren sürecin içerisinde yer almış, dayanışma faaliyetleri organize etmiştir. Yürütülen dayanışma çalışmaları ile afet müdahale çalışmalarının merkezi olarak koordine edilmesi amacıyla TMMOB Genel Sekreteri, TMMOB İKK Sekreterleri ve Oda Yazman / Sekreter Üyelerinin katılımı ile TMMOB Afet Koordinasyon grubu oluşturulmuştur.

Yangınların etkili olduğu Muğla ve Antalya ile selin etkili olduğu Van illerimizde müdahale sırasında ve afet sonrası kullanmak üzere acil ihtiyaçların karşılanması çalışmaları sürmektedir.

İhtiyaçların karşılanması ve organizasyon çalışmaları, afet bölgelerindeki TMMOB İl/İl İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile yürütülmektedir.

Aşağıda güncel olarak iletilen ihtiyaçların, birimlerimizin ve üyelerimizin dayanışması ile karşılanması konusunda gerekli duyuru ve çalışmaların yapılması hususunda gereğini rica ederiz…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=14881&tipi=17&sube=0