17.08.2021 Tarihli Duyuru ve Haberler

İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ MİLLET BAHÇESİ 1. ETABINA (EYÜP İLÇESİ ALİBEYKÖY MAHALLESİ 2 ADA 67 PARSEL) İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Bakanlığımızın 03.08.2021 tarihli ve 1374133 sayılı yazısı ile; 11.03.2021 tasdik tarihli İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi Millet Bahçesi 1. Etabına (Eyüp İlçesi Alibeyköy Mahallesi 2 Ada 67 Parsel) İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların uygun bulunması suretiyle hazırlanan İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi Millet Bahçesi 1. Etabına (Eyüp İlçesi Alibeyköy Mahallesi 2 Ada 67 Parsel) İlişkin NİP-34890150 plan işlem numaralı 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34499797 plan işlem numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği ve plan açıklama raporunun plan değişikliği onama sınırına alınan kısımları, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca 03.08.2021 tarihinde Bakanlığımızca re’sen onaylandığı, plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımlarının ise kesinleştiği bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16.08.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

 

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://istanbul.csb.gov.tr/istanbul-ili-gaziosmanpasa-ilcesi-millet-bahcesi-1.-etabina-eyup-ilcesi-alibeykoy-mahallesi-2-ada-67-parsel-iliskin-1-5000-olcekli-nazim-imar-plani-degisikligi-ve-1-1000-olcekli-uygulama-imar-plani-degisikligi-duyuru-419618

İSTANBUL İLİ, BAĞCILAR İLÇESİ, BAĞCILAR MEYDANI KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

Bakanlığımızın 03.08.2021 tarihli ve 1439763 sayılı yazısı ile; Bakanlar Kurulu’nun 17.10.2016 tarihli ve 9392 sayılı kararına müteakip 12.11.2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete Yayını ile “Riskli Alan”da yer alan İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Çınar, İnönü, Sancaktepe, Yavuzselim, Merkez Mahallerinin bir kısmını kapsayan alanda imar planlarının uygulama aşamasında yaşanılan sorunların çözümüne yönelik fonksiyon alanlarında, ulaşım sistemlerinde, etap sınırları ve önerilmiş kütleler üzerinde yapılan düzenlemeleri içerecek şekilde Bağcılar Belediye Başkanlığınca hazırlanan NİP-34887269 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve UİP-34696841 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesinin hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca 03.08.2021 tarihinde re’sen onaylandığı, Bakanlığımızın 13.08.2021 tarihli ve 1499997 sayılı yazısı ile onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı (NİP-34887269) 1 (bir) pafta ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı (UİP-34696841) 3 (üç) pafta olarak plan açıklama raporları ile birlikte gönderilmiş olduğu ve pafta dağıtım etiketlerinde sehven 10 pafta yazıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16.08.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

 

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://istanbul.csb.gov.tr/istanbul-ili-bagcilar-ilcesi-bagcilar-meydani-kentsel-donusum-alani-1-5000-olcekli-revizyon-nazim-imar-plani-ve-1-1000-olcekli-revizyon-uygulama-imar-plani-duyuru-419623

İBRAHİM ALİMOĞLU: “SEKTÖRÜMÜZÜN, ÜLKEMİZİN GURURU OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ FUARIMIZ BU YIL 26’NCI KEZ KAPILARINI AÇACAK”

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, ülkece yaşadığımız orman yangınları konusunda üzüntülerini aktarırken Marble İzmir Fuarı konusunda ve sektörün son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Alimoğlu, yaşnanan orman yangınları konusunda düşüncelerini, “Bu korkunç salgınla mücadeleye devam ederken, son haftalarda yaşadığımız yangınlar içimizi bir kez daha yaktı. Özellikle yakın bölgelerde faaliyet gösteren firmalarımız tüm iş makinalarını personellerini seferber etti biliyorsunuz. Muğla, Burdur, Antalya, Isparta’da faaliyet gösteren mermer ocaklarımız yüzlerce iş makinası, su tankerleri, personelleri ile birlikte desteğe gitti. Denizli’den Afyon’dan iş makinaları yangın bölgelerine sevk edildi. Sadece mermercilerimiz değil, yakın bölgedeki tüm madenciler de makinalarıyla, insan güçleriyle desteğe gitti. İfadelerimin yanlış anlaşılmasını asla istemem çünkü bu bizim vatan borcumuzdur, insani görevimizdir…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/ibrahim-alimoglu-sektorumuzun-ulkemizin-gururu-olarak-gordugumuz-fuarimiz-bu-yil-26nci-kez-kapilarini-acacak/