19.08.2021 Tarihli Duyuru ve Haberler

“TALİBAN, 1 TRİLYON DOLARLIK MADEN KAYNAĞINA SAHİP”

 

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından, tüm dünya, insani ve siyasi bir krizle karşı karşıya. Taliban’ın yönetime gelmesiyle İslami kuralların yürürlüğe konulduğu ülkede, zengin maden kaynaklarının geleceği de merak ediliyor. Taliban, eğer maden yataklarını işletime sokabilirse, dünyanın en fakir ülkelerinden Afganistan, dünyanın en zenginlerinden birine dönüşebilir…

2010 yılında ABD’li yetkililerin ülkedeki araştırmaları sonucu ortaya çıkan maden zenginliğinin yaklaşık 1 trilyon dolar olduğu öne sürülüyor. Demir, bakır ve altın gibi madenlerin yanında Afganistan’ın dünyanın en büyük lityum yataklarından birine sahip olduğu da ortaya çıkarıldı. Özellikle iklim değişikliği ile mücadelede kullanılan teknolojik ürünlerin ana bileşeni olan lityum, şarj edilebilir cihaz ve pillerde de kullanılıyor…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/taliban-1-trilyon-dolarlik-maden-kaynagina-sahip-6601327/

 

MAPEG’İN HİZMETLERİ ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINDI

 

Genel Müdürlüğün Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliği, Resmi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Genel Müdürlük, elektronik ortamda sunulan hizmetleri, kullanıcı odaklı ve erişilebilir olması, zaman ve maliyet tasarrufu ile siber güvenliğin, kesintisiz ve kaliteli hizmetin sağlanması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, e-Devlet altyapısına entegrasyonun, kurumlar arası bilgi paylaşımının ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması amacıyla, “Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberine” riayet edilmesi, kişisel verilerin korunması ve mahremiyet prensibinin de dikkate alınarak, temel hak ve özgürlüklere riayet edilmesi, ödeme gerektiren hizmetlere ilişkin tahakkuk ve tahsilatların elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ilkeleri dahilinde yürütecek.

Elektronik otomasyon yazılımları üzerinden yapılacak iş ve işlemlere ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişiklikler Genel Müdürlükçe internet sayfasında ilan edilecek.

Elektronik otomasyon yazılımları üzerinden işlem yapacak kişiler, Genel Müdürlükçe ilan edilen standartlar, kurallar, usuller ve bu hususlarda yapılacak değişikliklere uygun olarak işlem yapmakla yükümlü olacak.

Ayrıca, Genel Müdürlük, çağrı merkezi aracılığıyla ilgili mevzuat kapsamındaki iş ve işlemleri yürütebilecek.

İşlem yetkilisi tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılacak beyanların, elektronik otomasyon yazılımları vasıtasıyla yapılması zorunlu olacak…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.dunya.com/sektorler/madencilik/mapegin-hizmetleri-elektronik-ortama-tasindi-haberi-631239

 

BAZI MADENLERDE DEVLET HAKKI ORANI YÜZDE 25 ARTIRILDI

 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dördüncü grup madenler arasında yer alan alüminyum, bakır, çinko, demir, krom, kurşundan alınan ve “maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım” olarak tanımlanan devlet hakkının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına karar verildi…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.itohaber.com/haber/sektorel/217985/bazi_madenlerde_devlet_hakki_orani_yuzde_25_artirildi.html

 

RUHSAT VE İZİNLER BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN ZİNCİRİN HALKALARIDIR

 

Agrega sektörü, 2020 yılını bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %20 büyüme ile 270 milyon ton seviyelerinde tamamlayarak, yine madencilik sektörü içinde en fazla üretimin yapıldığı sektör olmuştur. Ülke genelinde birçok iş kolunun pandemi nedeni ile durma noktasına geldiği bu zor dönemde, sektörümüzün 2019 yılının üzerinde bir üretim gerçekleştirmiş olması sevindirici bir gelişme olmakla birlikte, 2018 yılında sektörün geldiği 450 milyon
ton seviyesinin de yaklaşık %40 gerisinde kalmamız, sektörümüzde halen ciddi bir arz fazlasının olduğunun da göstergesidir. Diğer taraftan agrega sektörü, yaklaşık 1 milyar $ cari büyüklüğü ile madencilik sektörü içinde 3. sırada, yaklaşık 20.000 kişilik doğrudan istihdam ile de istihdamın en fazla desteklendiği sektör konumunda olmaya devam etmektedir…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/ruhsat-ve-izinler-birbirini-tamamlayan-zincirin-halkalaridir/

 

ETİ BAKIR SAMSUN’A GÜBRE TESİSİ KURUYOR

 

Başta enerji, madencilik, inşaat olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren Cengiz Holding, iştiraki Eti Bakır A.Ş’nin Samsun tesisinde diamonyum fosfat (DAP) gübresi üretmeye hazırlanıyor. Cengiz Holding 1,5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirmeyi planladığı yatırımı, 2025 yılında tamamlamayı öngörüyor.

Türkiye’deki bakır ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan Eti Bakır’ın Samsun’daki izabe tesisinde flaş fırın teknolojisi kullanılarak yüzde 99,99 saflıkta elektrolitik bakır üretiliyor. Katot bakır üretimi sonucu ortaya çıkan sülfürik asit ve baca gazı arıtma sisteminde elde edilen amonyum sülfat çözeltisinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan yeni gübre tesisinde ise sülfürik asit ve amonyağın reaksiyonu sonucu kristalize amonyum sülfat elde edilecek. Eti Bakır’ın Samsun’da halihazırda bulunan gübre tesisi yılda 600 bin ton kristalize amonyum sülfat gübre üretme kapasitesine sahip. Yeni yatırımın tamamlanmasıyla Eti Bakır’ın toplam gübre üretimi 1,2 milyon tonun üstüne çıkacak…

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.sanayigazetesi.com.tr/yatirim/eti-bakir-samsun-a-gubre-tesisi-kuruyor-h28085.html