24.08.2021 Tarihli Duyuru ve Haberler

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ÇANKIRI VE ÇORUM İLLERİNDE DOĞAL SİT ALANI TESCİLİNE YÖNELİK ARAZİ İNCELEMELERİNDE BULUNULDU

 

 İl Müdürlüğümüz Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca Çorum ve Çankırı illerinde Potansiyel Doğal Sit Alanı olduğu belirtilen kanyon, şelale, gölet, mağara gibi alanlarda incelemelerde bulunulmuştur. Doğal sit alanı veya tabiat varlığı olarak tescili için potansiyel olduğu düşünülen alanlara ilişkin ön inceleme raporları hazırlanmaya başlanmış olup, çalışmalar İl Müdürlüğümüzce yürütülmektedir…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://ankara.csb.gov.tr/mudurlugumuzce-cankiri-ve-corum-illerinde-dogal-sit-alani-tesciline-yonelik-arazi-incelemelerinde-bulunuldu-haber-263389

 

DÜNYANIN GÖZÜ AFGANİSTAN MADEN REZERVLERİNDE

 

Pentagon’un 2010 yılındaki bir toplantı tutanağında “Nadir minerallerin Suudi Arabistan’ı” olarak nitelendirilen Afganistan, doğal gaz, petrol, kömür, bakır, gümüş, altın, kobalt, kükürt, kurşun, çinko, demir cevheri, tuz, nadir toprak elementleri, değerli ve yarı değerli taş yataklarıyla dünyanın en zengin mineral rezervlerine sahip bulunuyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü’ne göre, Afganistan’ın Badahşan, Tahar, Zerekşan, Ketevaz, Kundalan ve Çayıkayı dağlık bölgelerinde önemli altın rezervleri bulunuyor. Ülkedeki bakır rezervlerinin yoğun olduğu bölgeler de Belhab, Zerekşan, Kundalan, Düser-Şida, Mes Ayna ve Çayıkayı dağlık bölgesi olarak sıralanıyor. Ayrıca Nuristan ilinde de önemli lityum rezervi yer alıyor…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.dirilispostasi.com/haber/7649545/dunyanin-gozu-afganistan-maden-rezervlerinde

 

AFGANİSTAN’IN LİTYUM ELEMENTİ, ÇİN EKONOMİSİNİ ŞARJ EDER Mİ?

 

Örtlek’in ‘Afganistan’ın Lityum elementi, Çin ekonomisini şarj eder mi?’ başlıklı yazısından bir bölüm;

ABD İçişleri Bakanlığı Jeolojik Araştırma Ajansı’nın (USGS) Ocak 2021 verilerine göre, Afganistan’da başlıca “boksit, bakır, demir cevheri, lityum ve nadir nitelikte değerli toprak elementlerini coğrafyasında bulunduruyor. Özellikle 2021’de güç kabloları üretmek için gerekli bakırın, uluslar arası piyasalarda tonu 10 bin Dolar’ın üzerine çıkmasıyla sıcak bir emtia haline gelmiştir. Yine lityum, elektrikli araba pilleri, güneş panelleri ve rüzgâr çiftlikleri yapmak için çok önemli bir elementtir. Bununla birlikte Uluslararası Enerjisi Ajansı’na göre, dünya lityum talebinin 2040 yılına kadar 40 kat artması bekleniyor.

Uluslararası Stratejik Mineraller Envanteri’ne katılan ülkeler tarafından, lityum, büyük ölçüde yeşil teknolojilerdeki önemine binaen muhtelif çalışmalarda 15 kritik maden ürününden biri olarak belirlenmiştir. Lityum’un kullanım alanları ise “şarj edilebilir piller, seramik, cam, madeni yağlar, döküm kalıplarındaki akı tozları, hava arıtma, polimer üretimi, alüminyum vd. şeklinde sıralanıyor…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.timeturk.com/ekonomi/afganistan-in-lityum-elementi-cin-ekonomisini-sarj-eder-mi/haber-1698761

 

ÇTSO’YA BAKANLIK DÜZEYİNDE ZİYARET: MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ ÇALIŞMA KOŞULLARINI GÖRÜŞTÜLER

 

Ziyarette, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) ile özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması hedeflendiği belirtilerek, görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan görüşmenin ardından Genel Sekreter Sema Sandal ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 13 Eylül’de Çanakkale’de yapılacak olan ‘’MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantısı’nın ilgili üyelere duyurulması ve katılım sağlanması konusunda destek verileceğini belirtti…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.canakkaleyorum.com/haber/ctsoya-bakanlik-duzeyinde-ziyaret-madencilik-sektorundeki-calisma-kosullarini-gorustuler-24224

 

STANDARD BOKSİT İŞLETMELERİ’NİN TUFANBEYLİ BOKSİT SAHASINDA GÜMÜŞ VARLIĞI TESPİT EDİLDİ

 

Verusa Holding’in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Standard Boksit İşletmeleri AŞ’nin sahibi olduğu Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasında (Boksit cevherinin yanında) gümüş varlığı tespit edildi.

15 Şubat 2021 tarihinde üretime geçilen sahada boksit cevherinin yanında gümüş varlığı tespit edildiğini duyuran şirket yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Boksit üretimine başlanan söz konusu maden sahasına ilişkin “Uluslararası / Ulusal Standartlara (CRIRSCO; JORC, NI 43-101 UMREK) Uygun Maden Kaynak ve Rezerv Değerleme” çalışmaları kapsamında yapılan yeni sondajlar neticesinde temin edilen numunelerle ilgili bugün (23.08.2021) gelen analiz sonuçlarına göre, söz konusu maden sahasında, (boksit cevherinin haricinde) tonda 20,86 – 71,24 gram aralığında gümüş cevheri bulunduğu tespit edilmiştir.  

Bahse konu analiz sonuçları, boksit cevherine yönelik kaynak ve rezerv değerleme çalışmaları kapsamında yeni yapılan sondajlar neticesinde elde edilen numunelere dayalıdır. Söz konusu maden sahasındaki (daha önce tespit edilen ve kamuya açıklanan boksit cevheri dışındaki) gümüş rezerv miktarının tespiti ile sahanın gümüş madeni açısından da işlenebilir ve ticarete konu edilebilir nitelikte olup olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla çok daha kapsamlı incelemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda gerekli çalışmalar şirketimiz tarafından ayrıca yapılacaktır.”

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/standard-boksit-isletmelerinin-tufanbeyli-boksit-sahasinda-gumus-varligi-tespit-edildi/

 

OKYANUS BİLİMLER 10 YILI PANELİ

 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2021-2030 “Okyanus Bilimleri 10 Yılı- Ocean Decade” Paneli düzenlenecektir. Çevrimiçi olarak düzenlenen panel 24 Ağustos 2021 Salı günü saat 15.00-18.00 arasında gerçekleştirilecektir.

Panel katılımcıları şöyle: 

Moderatör: Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI
UTMK Yönetim Kurulu Üyesi

Panelistler:
UNESCO Genel Merkezi Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu Sekretaryası Temsilcisi 

Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER
UTMK Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Üyesi
Denizlerin Doğal Afet Güvenliği ve Tsunami Tedbirleri

Prof. Dr. Şükrü BEŞİKTEPE
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi
Güncel Deniz Araştırmaları ve Türkiye Durumu

Müh. Yzb. Emre TÜKENMEZ
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu Sekreter V.

Toplantıya katılmak için lütfen tıklayınız

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=14914&tipi=17&sube=0