Dünya Maden Üretimi İstatistikleri

📍 43.000 yıllık mazisi ile bilinen ilk maden Aslan Mağarasından başlamak üzere Dünyada doğal kaynakların üretimi her geçen yıl gelişerek ivme kazanmış, ülkelerin vahşi ekonomisinden çıkıp sürdürülebilir ekonomisini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda her ülkenin jeolojik yapısında bulunan tüm minerallerin maden (sürdürülebilir ekonomi) olması halinde üretilmesi elzemdir.

📍 Ülkelerin maden tüketimi ile gelişmişlik düzeyleri arasında doğrudan bir ilişki olduğu gözlemlenmekte olup, gelişmiş ülkelerin var olan ekonomik güçlerine sahip olmalarında, doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmalarının büyük rol oynadığı görülmektedir.

📍 Ormanlarımızı, su havzalarımızı, sit alanlarımızı, turizm alanlarımızı, tarımsal alanlarımızı düşünerek ve dengeyi sağlamak koşulu ile madenlerimizi ve yeraltı zenginliklerimizi MİLLİ MENFAATLERİMİZİN (YAŞAM DOĞA TEKNOLOJİ MİRAS) ÖN PLANDA TUTULMASI KOŞULU İLE tüm dünya ülkelerinin BİZİ ÖRNEK ALARAK üretim yapmaları adına TÜRK MÜHENDİSLERİ OLARAK BİZLER örnek çalışmalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz…