3B (BOYUTLU) MODELLEME İLE MADEN REZERV HESAPLARI

Mitto Maden’in sunduğu diğer uzmanlık hizmetleri arasında yorumlama becerileri, maden sistemlerini yapısal şartlar ile bağdaştırma yeteneği, sistematik cevher yatağı tespiti ve 3-Boyutlu (3D) modelleme de yer almaktadır.

 • Sondaj verilerinden topoğrafik, stratigrafik ve analiz veri tabanları oluşturmak
 • Kuyu ve basamak kompozit hesapları yapmak
 • 2 boyutlu kuyu log kesiti ve 3 boyutlu grup kuyu log kesiti çıkarmak
 • Eş yükseklik, eş kalınlık, eş tenor haritaları çizmek
 • Topografya, cevher tavanı, cevher tabanı için 3 boyutlu yüzey modellemesi yapmak
 • 3B (Boyutlu) yüzeylerden paralel kesitler çıkarmak
 • 3B (Boyutlu) cevher modellemesi yapmak
 • Cevher ve açık ocak için alan ve hakim hesapları yapmak
 • Topografik veriler için variogram modeli geliştirmek
 • Açık ocak tasarımı yapmak
 • Yeraltı hazırlık çalışmalarından kuyu, galeri ve lağım tasarımlarını, damar yapılı cevherler için yapmak

Mitto MADEN , ekip çalışmasıyla, alanında uzman olan kadrosuyla ve bilimsel araştırma yürütecek araştırmacıların katkıları ile , teorik ve yazılım çalışmalarıyla modellemeyi ileri düzeye ulaştırılabilmektir.