3B (BOYUTLU) MODELLEME İLE MADENCİLİK METODU BELİRLEME

Her maden yatağına özgü cevherleşme şekli değişebilmektedir. Buna bağlı olarak yapılan arama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler ışığında belirlenen cevher seviyeleri çeşitli programlar ile 3 boyutlu hale getirilerek üretim planlamasına hazır hale getirilmektedir.

Elde edilen cevher kütlesi için aşağıda sıralanan adımlar değerlendirilmelidir.

  • Karakteristik özelliklerinin detaylı olarak değerlendirilmesi,
  • Cevher geometrisi ve tenör dağılımları (cevherin genel şekli ve tipi, cevher kalınlığı ve dış sınırı, cevherin dalım yönü ve eğimi, tenör dağılımı ve topografyaya göre derinliği),
  • RMR değer sınıflamaları (cevher zonu, tavan taşı ve taban taşı) ve kaya kütlesi dayanımları (cevher zonu, tavan taşı ve taban taşı),
  • Sübsidans, teknoloji, seyreltme-geri kazanım ve cevher uniform durumu belirlenmesi

Bu teknik değerlendirmelerin yapılması ile birlikte açık işletme veya kapalı işletme (uzun ayak, geri dönümlü uzun ayak, oda topuk, kesme/doldurma, arakatlı göçertme, arakatlı kazı, blok göçertme vb.) üretim yöntemi seçimi yapılabilir. Üretim yöntemi seçimine bağlı olarak, ocak tasarımı, maden işletme tasarımı, maden ömrünün belirleme, üretim zamanlama planlarının çıkarılması ve iş akışları gerçekleştirilmesi gibi ön fizibilite çalışmaları yapılabilir.

Mitto olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile cevher modelleme, maden üretim metodu seçimi gibi ön fizibilite çalışmalarıyla projelerinizin karlılık durumlarının ortaya çıkarılmasında yanınızdayız.