ATIK DEPOLAMA TESİSİ (ADT) TASARIMI – ATIK BARAJI UYGULAMA PROJESİ

 

Madenlerin işleme tabi tutulması sonucunda ortaya çıkan atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesini sağlayan mühendislik yapıları, Atık Depolama Tesisleridir. Bu mühendislik yapısı, maden atıkları ve/veya atık suyun, tasarlanan alan içerisinde tutularak doğayla etkileşimini imkânsızlaştırmayı amaçlamaktadır.

 

Bir tesisin en hassas yapılarından olan Atık Depolama Tesisleri, bölgenin depremselliği, meteorolojisi, hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri, jeolojik ve jeoteknik parametreleri göz önünde bulundurularak tasarımlanmaktadır. Aksi takdirde, sızıntı, kaçak ve taşmalar, gövde duraysızlık problemleri, büyük ölçekli kirlilik sorunları ile çevre ve halk ciddi bir tehditle karşı karşıya kalmaktadır.

 

Ek olarak, Atık Depolama Tesisleri, 15/07/2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Maden Atıkları Yönetmeliği,” 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği,” 15.07.2015 tarihli ve diğer ilgili ulusal mevzuata uyumlu olarak uluslararası standartlar dikkate alınarak kurulmalıdır.

 

Mitto Consultancy, atık depolama konusunda uluslararası standartlara, mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uygun profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Atık Depolama konusunda verdiğimiz tüm hizmetler:
• Halihazır Çalışmaları,
• Jeolojik ve Jeoteknik Hizmetler,
• Hidrolojik ve Hidrojeolojik Etüdler,
• Deprem Risk Analizleri,
• Baraj Yeri Seçimi ve 3B Tasarımları,
• Baraj Yardımcı Yapı Tasarımları (Kuşaklama Kanalları, Yeraltı Suları Koruma Yapıları, Çöktürme Havuzları, Sızdırmazlık Sistemleri)