ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

Atık Yönetimi Nedir?

 

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki tanımı atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetleridir.

 

Tehlikeli Atık Nedir?

 

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-3/A’da yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, ek-4’te altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıklarıdır.

 

Tehlikesiz Atık Nedir?

 

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-4 atık listesinde yıldız (*) işareti bulunmayan atıklardır.

 

Atık Üretici Firmaların Yükümlülükleri Nelerdir?

 

Tesiste oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkları tesis içerisinde oluşturulan sızdırmaz zeminli geçici atık depolama alanların ilgili atık kodlarının altında belli sürelerde depolayarak tehlikeli atıkların altı ayda bir, tehlikesiz atıkların yılda bit kere olmak üzere lisanslı firmalara atık çıkışlarının yapılması gerekmektedir.

 

Geçici Depolama Alanın için tesislerin endüstriyel atık yönetim planı hazırlayarak ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulması gerekmektedir. İl Müdürlüğü tarafından dosya incelenip gerekli görülmesi halinde saha ziyareti yapılması akabinde Endüstriyel Atık Yönetim Planı onay yazısı verilir. Bu onay yazısı üç yıl geçerlidir. Yazının süresinin dolmasına üç ay kala yenileme başvurusu yapılması gerekmektedir.

 

Her yıl Ocak ayı itibariyle en geç Mart ayının sonuna kadar Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden atık beyan formunun doldurulması gerekmektedir.