Harita Çalışmaları

Madencilik faaliyetlerinin ve su yönetiminin başarısı; hızlı, doğru, sistematik su izleme programına ve hidrojeolojik etütlere bağlıdır. Mitto Danışmanlık, alanında uzman hidrojeoloji mühendisleri ile ihtiyaçlarınıza en doğru çözümler üretir.

ATIK BARAJI TASARIMLARI VE HESAPLAMALARI

ATIK BARAJI TASARIMLARI VE HESAPLAMALARI

Arazide Atık barajı için en uygun bölgeler belirlenir ve bu bölgelerde kazı-dolgu ve maliyet oranları minimum olacak şekilde tasarım çalışmaları yapılır.

DERİVASYON VE KUŞAKLAMA KANALI TASARIMLARI

DERİVASYON VE KUŞAKLAMA KANALI TASARIMLARI

Proje alanları içinde kalan tasarımların bölgeye düşen yağışlarından korumak veya su yönünü değiştirmek amacıyla yapılan tasarımlardır.

KORUNAN ALANLAR HARİTALARI

KORUNAN ALANLAR HARİTALARI

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, gen koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri vb. koruma statüsü bulunan alanları gösteren haritalardır.

JEOLOJİK HARİTALAMA

JEOLOJİK HARİTALAMA

Yeryüzünde bulunan detayların belirli sembolojiler ile gösterildiği, eş yükseklik eğrilerinin kullanıldığı ve proje alanlarına ait köşe koordinat değerlerinin verildiği haritalardır.

3B (BOYUTLU) MODELLEME İLE MADENCİLİK METODU BELİRLEME

3B (BOYUTLU) MODELLEME İLE MADENCİLİK METODU BELİRLEME

Her maden yatağına özgü cevherleşme şekli değişebilmektedir. Buna bağlı olarak yapılan arama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler ışığında belirlenen cevher seviyeleri çeşitli programlar ile 3 boyutlu hale getirilerek üretim planlamasına hazır hale getirilmektedir.

AÇIK OCAK TASARIMLARI VE HESAPLAMALARI

AÇIK OCAK TASARIMLARI VE HESAPLAMALARI

Cevher modeline, jeolojiye ve topoğrafyaya uygun jeoteknik hesaplamalar göz önünde bulundurularak güvenli ve fizibil ve güvenli açık ocak tasarımları yapılmaktadır.

YERALTI TASARIMLARI VE HESAPLAMALARI

YERALTI TASARIMLARI VE HESAPLAMALARI

Cevher modeline en uygun yeraltı madencilik metodu belirlenir ve kullanılacak ekipmanlara uygun olarak yeraltı tasarım çalışması yapılır.