Çevre İzin Faaliyetleri

e-Çevre İzin

Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesinin amacı, işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren, yaşam evreleri boyunca çevre ile ilgili almak zorunda oldukları izinlerin başvurularının tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesidir.

Çevre İzin ve Lisans Alma

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince; Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için, Çevre İzin Lisansı alması zorunludur.

Çevre Görevlisi

Çevre Görevlisi

Çevre Kanunu denetimine tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Görevlisi Belgesine sahip kişilerdir.