ÇEVRE ve İSG POLİTİKASI

Profesyonel hizmet anlayışıyla MİTTO CONSULTANCY A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde; müşterilerimizin çözüm ortağı olarak ve büyüme aşamalarında önemli bir etki yaratarak yatırımlarının devamlılığını sağlamaktayız. En önemli hedeflerimizden biri de tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır. Hizmet faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda önce sağlık önce güvenlik politikasının oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak;

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve performansın arttırılması,
 • Çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbirin alınması, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurulması, gerektiğinde kullanılmasının sağlanması,
 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojilerin kullanılması,
 • Risk değerlendirmesi yapılması ve tüm risklerin kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmasının sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması,
 • İş Sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartlar ve şartların karşılanması,
 • Reaktif değil proaktif bir yaklaşımın belirlenmesi,
 • Yeni yatırım ve projelerde teknik, ekonomik ve ticari olanakların el verdiği oranda çevreye en az zarar veren teknolojinin kullanılmasının sağlanması, mevcut yapıda mümkün olan ölçüde sürekli iyileştirme yapmak suretiyle çevreye verilen zararın en aza indirilmesinin sağlanması,
 • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uyulması,
 • Çevre kapsamında hazırlanan talimat, değerlendirme ve formların yasa, mevzuat, gelişme ve ihtiyaçlara paralel olarak belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve güncellenmesinin sağlanması,
 • Çevre konuları ile ilgili yeni çevre hedeflerini ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi sağlayacak eylemlerin belirlenmesi,
 • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı, çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimlerin verilmesi,

 

 

Bütün bu ilkeler doğrultusunda, Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerimizin uygulanması hedeflenmiştir. Bu ilkelerin tüm çalışanlarımız ve hizmet verdiğimiz işveren/tedarikçi firmaların çalışanları tarafından benimsenmesi, birlikte çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlarca bilinmesi ve anlaşılması gurur kaynağımız olacaktır. Sağlanan hizmet kalitesi Mitto güvencesi altındadır.

 

Başta üst yönetim olmak üzere belirlenen şartlara uygun olarak çalışmayı taahhüt ediyoruz.

 

ÇEVRE ve İSG POLİTİKASI