Dünya Bankası Kaynaklı Krediler; Maden Kredilendirme Prosedürü

Home DÜNYA BANKASI KAYNAKLI KREDİLER MADEN KREDİLENDİRME PROSEDÜRÜ

Dünya Bankası Kaynaklı Krediler; Maden Kredilendirme Prosedürü

Türkiye, yatırım projelerinin finansmanı için Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası mali kuruluşlardan uzun vadeli kredi sağlamaktadır. Türkiye’nin dış finansman sağladığı uluslararası mali kuruluşların en başında Dünya Bankası gelmektedir.

Dünya Bankası tarafından KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi kapsamında finanse edilecek krediler, ülkemizdeki bankalar aracılığı ile yapılmakta olup finansal destek öncesi bir dizi çevresel inceleme sürecine tabi tutulmaktadır.

Dünya Bankasından kredi talebinde bulunacak bir faaliyetin izlemesi gereken yol şu şekildedir:

Öncelikle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) veya ilgili İl Müdürlüğü’nden gerekli çevresel izinler alındıktan sonra finansman için bankaya başvuruda buunulması gerekmektedir. Dünya Bankası’nın sorumluluklarını yerine getirebilmesi için banka, ÇED Yönetmeliği uyarınca Ek I veya II kapsamına giren alt projeler ve alt projeye ilişkin önerilen sınıflandırma ile birlikte (Kategori A, B veya C), Dünya Bankası’na alt proje hakkında bilgiler vererek Dünya Bankası şartlarının karşılanması için ihtiyaç duyulan ek faaliyetler hakkında tavsiyelerde bulunacaktır. Bu pilot dönemin ardından, Dünya Bankası ve başvurduğunuz bankanın anlaşmaya varmaları halinde, Dünya Bankası’nın yapacağı inceleme, eleme ve çevresel gözden geçirme sürecine geçilecektir.

Ardından, Dünya Bankası koruma önlemi politikaları (esasen OP 4.01) uyarınca her türlü eksiklik/uygunsuzluğu tanımlamak için dünya bankası tarafından çevresel kalite belgeleri incelenecektir. Herhangi bir eksiklik olması halinde banka tarafından alt borçludan ek faaliyetler (dokümanlar, halkın bilgilendirilmesi toplantı tutanakları, vb.) istenecektir. Buna göre banka, ÇED veya PTD’nin izleme şartlarıyla birlikte tüm etki ve ilgili hafifletme önlemlerinin belgede açıkça anlatılıp anlatılmadığını kontrol edecektir.

Sonuç olarak, çevresel değerlendirmeler ve izleme prosedürleri, Dünya Bankası denetim misyonları tarafından yapılacak incelemelere tabi olacaktır. Dünya Bankası, tüm projeleri inceleme ve sonradan inceleme yetkisine sahiptir. Değerlendirmelerin incelemesinde, elemenin tutarlı ve doğru bir şekilde yapılması, işin yeterli kalitede olması, onayların verilmesi esnasında belirtilen tavsiyelerin izlenmesi, tüm belgelerin doğru şekilde sunulması ve kaydedilmesi, ÇŞB, ilgili İl Müdürlüğü’nün ve diğer resmi kurumların onay ve işlem sonrası inceleme koşullarının karşılanması sağlanacaktır. Dünya Bankası ayrıca, KOBİ Enerji Verimliliği Proje uygulaması esnasında, Dünya Bankası misyonlarını, genel eleme sürecini ve seçilen alt borçlu/alt projeler için çevresel tavsiyelerin uygulamasını denetleyecektir ve amaca uygun olarak toplanmış olan çevre izin belgelerinin denetimini de yapacaktır.
Bu süreçlerde Mitto Danışmanlık olarak bizler, deneyimli kadromuz ve uygun teknik altyapımız ile bu süreçleri kolaylaştırmak adına, Türk Çevre Mevzuatı ve Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olarak Türkiye’de ve Dünya’da enerji ve madencilik sektörlerindeki yatırımcılara ait projelerin hazırlanması ve izin prosedürlerinin tamamlanması konusunda hizmet vermekteyiz.

 

Dünya Bankası: http://maps.worldbank.org/p2e/mcmap/map.html?org=ibrd&level=region&code=ECA&title=Europe%20And%20Central%20Asia