DURAYLILIK ANALİZLERİ

Şev Stabilite Analizleri

 

Açık Ocak İşletmeleri, Pasa Döküm Sahaları, Atık Depolama Tesisleri ve Yığın Liç Sahaları ya da yeraltı üretim galerileri için yapılacak sondajlarda yapının geometrisini tasarlayabilmek için ana kayanın süreksizliklerinin yönelim, doğrultu, dalım, kırıklılık, açıklık, çatlaklık, faylanma, dolgu tipi gibi özelliklerinin ortaya konabilmesi için yine yeterli sayı ve uzunlukta düşey açılı (90°), silindir karot alma yöntemli sondajlarla ve sondajlar esnasında “core orientation” yöntemi uygulanarak delme işlemleri gerçekleştirilir.

 

Özellikle şev kaymaları/kamalanmaları görülen bölgelerde Core Orientation yöntemi ile açılan sondajlara ait veriler ayrıntılı olarak loglanarak, sondajlar korele edilip, core orientation verileriyle tayin edilen kayaç yönelimine göre (süreksizliklerin kutuplaştığı yönler) açık ocak şevlerinin nihai şev geometri ve konumuna karar verilir. Bu yöntemler sayesinde şevlerinin nihai tasarımlarına/geometrisine karar verilerek uygun geometri ve yönelimdeki şevler ile olası şev kaymaları/kamalanmalarının önüne geçilmiş olacaktır.

 

Gerilme-Deformasyon Analizleri

 

Temel zeminlerine etkiyen tekil ve üniform yüklerin deformasyonlarının önceden belirlenmesi, zemin ortamında oluşturdukları gerilmelerin ve yer değiştirmelerin tahmin edilmesi konuyla yakından ilgili proje ekiplerine ve uygulamacılara avantaj sağlayacaktır. Zeminlerin karmaşık bir yapıya sahip olmasından dolayı, gerçekçi gerilme-deformasyon analizleri yapılması ve bu sonuçların uygulama sürecine yansıtılması için hem güvenilirlik hem de tutarlılık göstermesi açısından bilgisayar programlarıyla bu gerilmeler belirlenir. Modellenen temel zemini ve üzerine gelen tekil ve üniform yüklerin zeminlerde oluşturacağı gerilmeler elastisite teorisine uygun olarak Sonlu Elemanlar Yöntemi yoluyla yapıda düşeyde ve yatayda oluşan yer değiştirmeler belirlenir.