محیط زیست

معدن و صدور مجوزها

ژئوتکنیک

طراحی ارتباطات

خدمات امکان سنجی

.ما ارزیابی‌های جامعی که در وقت و هزینه شما صرفه جویی کند ارائه می‌دهیم

خدمات زمین شناسی

ما از روش‌های درجه یک همراه با تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌های نوآورانه در اکتشاف و تخمین منابع استفاده می‌کنیم.

جستجو و برنامه‌ریزی

ما قبل، حین و بعد از فعالیت‌های استخراج شما، راه حل‌های موثر و پایداری تولید می‌کنیم.

مشاوره میتو

“قبل از شروع فعالیت‌های استخراج، همه کارهای لازم را از طرف شما برای سرمایه گذاری صحیح انجام می‌دهیم. با استفاده از تجربیات و دانش فنی خود، شما سرمایه گذاران را به بهترین روش در مورد مشکلات فنی که از ابتدا تا انتهای فعالیت خود با آنها روبرو می‌شوید، آگاه می‌کنیم و اطمینان می‌دهیم که پروژه شما در استانداردهای بین المللی تحقق خواهد بخشید.

اسناد و گواهینامه ها

200

شرکت

1300

پروژه

61

شهر

5

کشور

17

سال

تجربه