مجوزهای محیط زیست الکترونیکی

 

پروژه مجوزهای زیست محیطی آنلاین

 

هدف از پروژه مجوزهای زیست محیطی آنلاین ایجاد یک نقطه واحد می‌باشد برای رساندن درخواست‌های آنلاین کلیه مجوزهای مختلف زیست محیطی به مسئولین ذیربط است که مشاغل باید در طول مراحل تاسیس خود برای دریافت آنها بایستی اقدام کنند. زیرساخت قانونی این برنامه شامل آیین‌نامه مربوط به مجوزها و مجوزهای مورد نیاز قانون محیط زیست است که در روزنامه رسمی شماره 27214 مورخ 29 آوریل 2009 منتشر شده است.

پروژه مجوزهای زیست محیطی آنلاین، که به عنوان پانزدهمین اقدام در برنامه اقدام استراتژی جامعه اطلاعاتی سازمان برنامه ریزی دولت گنجانده شده است، همچنین در میان 11 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی نخست وزیری قرار دارد. در حال حاضر، مجوزها و پروانه‌های زیست محیطی مطابق با مقررات مربوط به مجوز و مجوزهای زیست محیطی منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 01.09.2014 و با شماره 29115 قابل دستیابی هستند.

مجوزهای زیست محیطی آنلاین یک نرم افزار تحت وب است که شامل مراحل کاربرد و ارزیابی کلیه مجوزهای زیست محیطی یا مجوزهای زیست محیطی تحت عنوان وظیفه و مسئولیت اداره کل مدیریت محیط زیست می‌باشد.

در این زمینه، برنامه‌های مجوز محیط زیست توسط سازمان‌هایی به عنوان مأموران محیط زیست یا شرکت‌های مشاوره زیست محیطی واجد شرایط به نمایندگی از تاسیسات صنعتی اجراء می‌شوند.

تمام درخواست‌ها به صورت الکترونیکی تنظیم می‌شوند و کلیه اسناد مورد نیاز برای درخواست با امضای الکترونیکی امضا می‌شوند. ارزیابی برنامه‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شوند. مقاماتی که برنامه‌ها را بررسی می‌کنند: تأسیسات با اثرات آلودگی زیاد زیست محیطی (فهرست پیوست 1) وزارت محیط زیست و شهرسازی، اداره کل بازرسی و صدور مجوز ارزیابی تأثیرات زیست محیطی. برای سایر تأسیساتی که دارای اثرات آلایندگی زیست محیطی هستند (فهرست پیوست ۲) ادارات کل محیط زیست و شهرسازی استان‌ها (ذکر شده در ضمیمه 2).

مسئول محیط زیست

تمام مراحل صدور مجوزهای محیط زیست الکترونیکی توسط مسئول محیط زیست انجام می‌شود.
مسئول محیط زیست فردی هست که از طرف وزارتخانه دارای گواهینامه مخصوص مسئولین محیط زیست را داشته و وظیفه بررسی عوامل آلودگی محیط زیست بصورت بالفعل و یا بالقوه و همچنین بررسی منطبق بودن نوع فعالیت تاسیسات با قانون محیط زیست و مقررات لازم الاجرا بر اساس این قانون و برپایی برنامه‌های بازرسی را برعهده دارد.
یک مسئول محیط زیست باید حداقل حائز یکی از شرایط زیر باشد:

الف) فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی محیط زیست از یکی از دانشگاههای کشور و یا دارای مدرک ارشد و یا بالاتر در یکی از حوضه‌های مهندسی محیط زیست و شرکت در دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط وزارتخانه در زمینه قوانین زیست محیطی باشد.

ب) فارغ التحصیل یکی از رشته‌های مهندسی و یا یکی از رشته‌های علوم پایه مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی، بیوشیمی و زمین شناسی و یا رشته دامپزشکی. شرکت در دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط وزارتخانه در زمینه قوانین زیست محیطی و کسب موفقیت در آزمونهای مربوطه.
مسئول محیط زیست فردی هست که از طرف وزارتخانه دارای گواهینامه مخصوص مسئولین محیط زیست را داشته و وظیفه بررسی عوامل آلودگی محیط زیست بصورت بالفعل و یا بالقوه و همچنین بررسی منطبق بودن نوع فعالیت تاسیسات با قانون محیط زیست و مقررات لازم الاجرا بر اساس این قانون و برپایی برنامه‌های بازرسی را برعهده دارد.
یک مسئول محیط زیست باید حداقل حائز یکی از شرایط زیر باشد:

الف) فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی محیط زیست از یکی از دانشگاههای کشور و یا دارای مدرک ارشد و یا بالاتر در یکی از حوضه‌های مهندسی محیط زیست و شرکت در دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط وزارتخانه در زمینه قوانین زیست محیطی باشد.

ب) فارغ التحصیل یکی از رشته‌های مهندسی و یا یکی از رشته‌های علوم پایه مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی، بیوشیمی و زمین شناسی و یا رشته دامپزشکی. شرکت در دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط وزارتخانه در زمینه قوانین زیست محیطی و کسب موفقیت در آزمونهای مربوطه.