دوره مجوز اکتشاف

 

برای انجام فعالیت‌های معدنی در مناطق مرتعی، پروژه باید مطابق با ماده ۱۴ قانون مراتع به شماره ۴۳۴۲، قانون نفت به شماره ۶۳۲۶ و مفاد قانون معادن به شماره ۳۲۱۳ آماده و تدوین شود.
همانطور که در ماده ۱۱۴ آیین نامه معدن آمده است؛

دوره مجوز اکتشاف

(‌۱) دارنده پروانه اکتشاف معدن در مناطقی مرتعی، ییلاق‌ها و قشلاق‌ها، بایستی قبل از انجام فعالیت‌های اکتشافی فیزیکی مانند حفاری، تقسیم و گالری، با در دست داشتن مدارک و اسناد لازم به مدیریت غذا، کشاوری و دامپروری استان مربوطه مراجعه و ارائه درخواست نماید. در مدت سی روز از تاریخ درخواست، اصولی که باید رعایت شوند در نتیجه ارزیابی انجام شده توسط اداره غذا، کشاورزی و دامپروری استان بررسی و تعیین می‌شود و بدون تغییر کاربری مرتع، مجوزی صادر می‌شود. پس از این فعالیت‌ها، دارنده پروانه اکتشاف معدن مناطقی را که در آن قرار هست فعالیت ‌کند را ترتیب می‌دهد و بایستی حداکثر ظرف مدت شش ماه آن را با محیط هماهنگ کند. دارنده پروانه اکتشاف معدن باید فعالیت‌های خود را در راستای اطلاعات ارائه داده توسط خودش انجام دهد.

(۲) دارنده پروانه اکتشاف معدن برای اینکه بتواند درخواست تغییر کاربری مراتع را بدهد بایستی به وزارتخانه مراجعه نماید. وزارت درخواست مذکور را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست بررسی و نهایی می‌کند.

(۳) در پایان مطالعات اکتشافی، کاربری مناطقی که در آن فعالیت‌های تولید و یا فعالیت‌هایی در راستای تولید اجراء خواهند شد، متعاقب ابلاغیه‌ای که از طرف وزارتخانه به اداره غذا، کشاورزی و دامپروری استان داده می‌شود، با صلاحدید و تصویب کمیسیون مراتع استان و اداره مالداری استان، این مناطق توسط استانداری تغییر کاربری داده شود و مکان‌های گفته شده به نام خزانه داری یا بنیادی که به آن تعلق دارند ثبت شوند.

(۴) در دوره پروانه اکتشاف، برای نمونه برداری از سطح (رخنمون) برای تعیین منبع نیازی به اخذ مجوز نیست.

دوره پروانه بهره برداری

(۵) تغییرات کاربری مربوط به تخصیص مرتع برای فعالیت‌های عملیاتی در دوره پروانه بهره برداری اعمال می‌شود. برای فعالیت های اکتشاف خارج از محدوده پروانه بهره برداری کلیه موارد گفته شده در دوره مجوز اکتشاف معتبر است.

(۶) در مناطقی که تغییرات تخصیص مرتع اعمال گردیده است، انجام ساخت و ساز موقتی تأسیسات مرتبط با فعالیت‌های معدنی بشرط رعایت تبصره ۱۳ ماده ۷ قانون و محدودیت‌هایی که در این آئین‌نامه به آنها اشاره شده است بلامانع است.

(۷) اگر پروانه بهره برداری پس از تاریخ اثر در منطقه مرتع اخذ گردد، فعالیت‌های عملیاتی در چهارچوب مجوزها و گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی می‌توانند ادامه داشته باشند.

(۸) به دنبال تغییر کاربری مناطق مرتعی، در منطقه‌ای که مجوز اکتشاف،‌ مجوز تولید و یا پروانه بهره‌برداری توسط اداره کل صادر شده است انجام فعالیت‌ها در منطقه‌ای که مجوز تغییر کاربری ان صادر شده است مجاز خواهد بود.

(۹) اگر مشخص شود که دارنده پروانه بهره‌برداری بدون مجوز تغییر کاربری مرتع در این مناطق مشغول به فعالیت شده است، روالی مطابق با بند بیست و یکم ماده ۷ قانون در پی گرفته خواهد شد. کلیه فعالیت‌ها با حفظ حقوق مکتسبه توسط اداره کل به حالت تعلیق درخواهند آمد. تصمیم تعلیق داده شده توسط اداره کل لغو نمی‌شود مگر اینکه به تعهدات عمل شود.

(۱۰) هنگامی که پروانه بهره برداری درخواست می‌شود، در مورد مناطقی که در سازمان ثبت املاک و اسناد با عنوان مرتع ثبت نشده باشند مطابق سوابق موجود در اداره ثبت املاک و اسناد اعمال قانون خواهد شد.

مشاوره میتو، با بیش از ۱۴ سال تجربه و با در اختیار داشتن مهندسین متخصص و مجرب، خدمات مربوط به تهیه “پروژه بازیافت مرتع” را برای دریافت موافقت جهت تغییر کاربری این نوع مناطق را به بهترین نحو ارائه می‌دهد.