مجوز حفاری

 

کلیه عملیاتی که برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد سازندهای زمین شناسی زیرزمینی و منابع زیرزمینی (زغال سنگ، معدن فلزی، گاز طبیعی، نفت و غیره) و باز کردن چاه‌ها به منظور شروع تولید در شرکت‌ها انجام می‌شود، حفاری معدن نامیده می‌شود.

مشاوره میتو برای انجام کارهای اکتشافی در حوزه معدن یا پروژه‌های زمین گرمایی، کلیه مجوزهای اخذ شده از وزارت محیط زیست و شهرسازی و مورد نیاز نهادهای مربوطه را با توجه به وضعیت مالکیت منطقه با سریع‌ترین و کاربردی‌ترین روش مطابق با صلاحیت فنی و رسمی خود تهیه و آماده می‌کند.

علاوه بر این، مشاوره میتو با شرکای خود در برنامه‌های حفاری و تجهیزات گزینه‌هایی را به صاحبان فعالیت ارائه می‌دهد.

حفاری‌های معدنی با توجه به اهداف آنها؛

حفاری‌های اکتشافی: این حفاری‌ها برای تعیین وجود مواد مورد جستجو (منابع طبیعی زیرزمینی) در زیر زمین انجام می‌شود.
حفاری توسعه: حفاری‌هایی که برای تعیین میزان غنای طبیعی زیرزمینی و تعیین سطح توزیع مواد موجود در آن انجام می‌شود. به این موارد “چاه های تشخیص” نیز گفته می‌شود.
حفاری‌های تولیدی: این چاه‌ها مطابق با یک برنامه خاص برای تولید از بستری است که طبقات آن مشخص شده است (مانند ذخایر نفت، گاز طبیعی، آب، گوگرد).
حفاری‌های کمکی: حفاری‌های انجام شده برای فراهم کردن برخی شرایط لازم برای شروع بکار و یا تداوم فعالیت بستر می‌باشند.