مجوز معدن

 

مطابق ماده 6 قانون معدن شماره 3213 جایگزین شده با قانون شماره 7226، “شهروندان جمهوری ترکیه که قادر به استفاده از حقوق معدن هستند، شرکت‌های تأسیس شده مطابق قوانین جمهوری ترکیه حائز شرایط فعایت در زمینه معدن، به شرکت‌های اقتصادی دولتی و موسسات آنها، شرکت‌های تابعه و سایر نهادهای عمومی، سازمان‌ها و ادارات مجاز در این زمینه اختیاراتی داده می‌شود.

مشاوره میتو با بیش از 14 سال تجربه و با در اختیار داشتن کادر مهندسین متخصص ابتدا به ساکن با استعلام مناسب بودن منطقه اقدامات لازم را انجام و پیگیری خواهد نمود.