مدلسازی هیدرو ژئوشیمیایی

در حین دوره تولید و ذخیره معدن، هنگامی که مواد معدنی سولفید به شرایط اتمسفری می‌رسند، فرایندی که با واکنش این مواد معدنی با اکسیژن موجود در محیط آب شروع می‌شود و با منابع آب موجود در محیط و مواد زیرزمینی مناسب برای تشکیل آب اسیدی با محتوای فلز بالا ادامه می‌یابد، تخلیه اسید سنگ / شستشوی فلز نامیده می‌شود. با این حال، کیفیت آب همیشه اسیدی نیست و گاهی اوقات در حضور مواد معدنی تامپونیک می‌تواند خنثی یا حتی بازی نیز باشد.

اساسی‌ترین مرحله از مسئله و راه حل، مدل سازی ژئوشیمیایی و هیدرولیکی خاص سایت است که امکان شناسایی شرایط را فراهم می کند که به تشکیل و پیشگیری از تخلیه اسید سنگ کمک می‌کند. به عبارت ساده‌تر، پس از درک واکنش‌های غالب بین مواد معدنی که از طریق بارش، آب‌های زیر زمینی و یا گازهای موجود در آن حوضه که امکان ایجاد و یا جلوگیری از تخلیه اسید سنگ را فراهم می‌کند برنامه‌ریزی‌های آتی نگرانه‌ای را انجام داده و در کل آن سیستم را مدیریت کرد.

تغییرات زمین‌شناختی، کانی شناسی و تأسیسات سایت‌های معدن باعث ایجاد اختلاف در پسماندها، بقایا و یا ذخایر می‌شوند. در حالی که آزمایش‌های کینتیکی انجام شده رویکردی واقع بینانه را ارائه می‌دهند، اما می‌توانند از نظر زمان و هزینه مشکلاتی را ایجاد کنند. برای کاهش هزینه‌های آزمون‌های استاتیکی و دینامیکی ژئوشیمیایی مدل‌سازی‌های ریاضی و ژئوشیمیایی (PHREEQC ، MINTEQ و غیره) انجام می‌شود. این مدل ها که شامل اکسیداسیون مواد معدنی گوگرد، انحلال مواد معدنی بافری، واکنش‌های کاهشی، کاتالیز باکتریایی است، برای شبیه‌سازی تغییرات پارامترها با گذر زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. با کمک خروجی و نتایج حاصله از این مدلسازی‌ها و با توجه به خصوصیات تخلیه اسید سنگ راه حل بهینه برای این مشکل قابل ارائه می‌باشد.
مشاور میتو، به همراه کادر مهندسی متخصصمان در زمینه‌های خود و مشاوران علمی که مدت‌ طولانی است با آنها همکاری می‌کنیم، دقیق‌ترین و سریع‌ترین پشتیبانی را در زمینه تخلیه اسید سنگ که ممکن است نیاز داشته باشید به شما ارائه می‌دهد.