مطالعات و بررسی‌های زمین شناسی

در گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی و پروژه‌های استخراج معادن؛ در جهارچوب گزارش زمین‌شناسی موارد زیر انجام می‌گیرد:

جستجوی معادن، برآورد کانسار، مطالعات زمین شناختی در قالب مدیریت آن، مدلسازی زمین شناسی، مطالعات اراضی، نمونه‌گیری، سونداژ و آماده‌سازی گزارشات زین شناختی معدن، آماده‌سازی مقاطع و نقشه‌ها در هر مقیاس دلخواه.

جستجوی معادن، برآورد کانسار، مطالعات زمین شناختی در قالب مدیریت آن، مدلسازی زمین شناسی، مطالعات اراضی، نمونه‌گیری، سونداژ و آماده‌سازی گزارشات زین شناختی معدن، آماده‌سازی مقاطع و نقشه‌ها در هر مقیاس دلخواه.

تعیین محل چاه‌ها، سونداژها و گالری‌های عمودی و افقی و یا هر زاویه دلخواه برای اهداف مختلف، گرفتن نمونه‌ها متناسب با هدف، تعیین دقیق نمونه‌ها براساس علم سنگ شناسی، تهیه نقشه زمین‌شناسی و مدل سازی زمین شناسی، مقاطع زمین شناسی، تهیه کارتوگرافی زمین شناسی و آماده‌سازی گمانه‌ها، انجام تست‌های در محل،

مشاوره میتو؛ با در اختیار داشتن کادر مهندسی خبره و داشتن همکاری‌های طولانی مدت با مشاوران دانشگاهی، قادر به انجام مطالعات ژئوتکنیکی مد نظر شما به طور دقیق و تهیه گزارش‌های کامل و بدون نقص مطابق با استانداردها می‌باشد.