مطالعات و بررسی‌های ژئوتکنیکی

در چهارچوب بررسی‌های ژئوتکنیکی موارد زیر قابل بررسی می‌باشند؛
گزارش‌های بررسی خاک،
خدمات بررسی زمین شناسی – ژئوتکنیکی مبتنی بر برنامه‌ریزی ساخت‌ و ساز،
گزارش‌های بررسی ژئوتکنیک در مورد بافت فرسوده،
گزارش‌های مبتنی بر پارسل،
مطالعات منطقه‌بندی خرد،
مطالعات خط / مسیر،
تجزیه و تحلیل روانگرایی،
آنالیز میزان تحکیم و فشردگی خاک‌های دستی،
مطالعات تحقیقاتی مصالح ساختمانی طبیعی،

گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی،
در پروژه‌های اجرایی و پروژه‌های معدنی برای محاسبات و تجزیه و تحلیل زمین شناسی مهندسی در مناطقی که سازه‌های مهندسی مورد نیاز در آن واقع خواهند شد،
با توجه به مساحت و عمقی که هندسه طراحی (بار) سازه بر آن تأثیر می‌گذارد (برحسب تأثیر فشار) سونداژهای با روش مغزی استوانه‌ای با زاویه افقی (۹۰ درجه‌ای) و تست‌های در محل متناسب با خاک/سنگ با این سونداژها (فشار سنج ، تست استاندارد نفوذ ، تست آب تحت فشار ، نفوذ پذیری …) انجام می‌پذیرد.
در حین حفاری‌ها، آزمایشات SPT در هر ۱٫۵ متر در واحدهایی كه توسط ISRM به عنوان زمین تعریف می‌شوند، انجام می‌شوند و در هر ۳ متر نمونه‌های خاكی با استفاده از لوله‌های UD گرفته می‌شوند. اگر در طول آزمایش‌هایSPT، سه بار متوالی Refü بوجود آید، ادامه کار به روش Auger متوقف شده و حفاری از همان نقطه متوقف شده با استفاده از تکنیک Coring ادامه می‌یابد.
شاخص مقاومت زمین شناسی (GSI) و سیستم طبقه بندی توده سنگ (RMR) با استفاده از سیستم‌های سشکستگی و شکافتگی هسته‌های گرفته شده از واحدهای سنگی که در طی حفاری و سونداژ از آنها عبور شده است، و ارزیابی توده سنگ (RQD ، TCR و SCR) تعیین می‌شود.
نمونه‌های خاک/سنگ بدست آمده در حین حفاری‌ها در نتیجه همبستگی سونداژها نمونه‌هایی برای نمایش واحدهای خاک و سنگ سایت پروژه انتخاب می‌شوند و آزمایشات مکانیک خاک/سنگ در آزمایشگاه مکانیک خاک/سنگ انجام می‌شوند.
مشاوره میتو؛ با در اختیار داشتن کادر مهندسی خبره و داشتن همکاری‌های طولانی مدت با مشاوران دانشگاهی، قادر به انجام مطالعات ژئوتکنیکی مد نظر شما به طور دقیق و تهیه گزارش‌های کامل و بدون نقص مطابق با استانداردها می‌باشد.