مطالعات ژئوفیزیکی (MASW، شکست/انعکاس لرزه‌ای ، ارتعاشات)

 

تعیین خصوصیات ژئوفیزیکی واحدهای منطقه مورد مطالعه از قبیل توانایی تحمل بار روبنایی بدون ریزش و بدون لغزش، ضخامت لایه زیرزمینی، اثرات زمین لرزه بر روی سازه‌های رویی، بزرگنمایی زمین و محاسبه نوسانات طبیعی، تعیین حفریات، پارامترهای انعطاف پذیری دینامیکی و خواص مقاومت دینامیکی، تولید پروژه‌هایی برای ارائه راه حل‌های مطمئن و مقرون بصرفه برای مقابله با مسائل و موارد احتمالی با بررسی‌های ژئوفیزیکی (MASW، شکست/انعکاس لرزه‌ای ، ارتعاشات) و تفسیر داده‌های کسب شده از مطالعات میدانی و تهیه گزارش این مطالعات مطابق با استانداردها.

اندازه‌گیری‌های انجام شده با انتخاب آنها با توجه به ماهیت تحقیق در یک برنامه آماده می‌گردد. مکان‌هایی که اندازه‌گیری‌های ژئوفیزیکی انجام می‌شوند با توجه به مختصات آنها در نقشه توپوگرافی در مقیاس مناسب هم سو با هدف کار مشخص می‌شود. تعداد اندازه‌گیری‌های انجام شده میدانی؛ برای مطالعات لرزه‌ای، تعداد و طول پروفیل‌ها (بر حسب متر) و تعداد نقاط برای اندازه‌گیری میکروترمور (ارتعاش).

با استفاده از لرزه نگاری و مطالعات انکساری، سرعت لرزه‌ای (VP ، VS)، پارامترهای الاستیسیته ساکن و دینامیکی درجا، ضخامت و عمق لایه‌های عبور یافته، تعیین تراکم، نسبت پواسون، ماژول لغزش، ماژول الاستیسیته و ماژول‌های انبوه لایه ها با کمک روابط تجربی.

در اجرای میکروترمور (ارتعاشات)، دوره ارتعاشات طبیعی زمین، ضریب میرایی یا تقویت لرزش زمین متشکل از عوامل طبیعی یا مصنوعی، با استفاده از دستگاه میکروترمور انجام می شود که امکان ثبت ارتعاشات زمین (ارتعاشات) با دوره‌های زمانی بین ۲-۰٫۵ ثانیه و دامنه‌های بین ۱-۰٫۰۱ میکرون را فراهم می‌کند تعیین می‌گردد. اندازه‌گیری‌ها در سه مؤلفه (شرقی-غربی، شمالی-جنوبی و عمودی) در زمان‌هایی که کمترین میزان صدای صنعتی وجود دارد انجام شده و دقیق‌ترین اطلاعات ثبت می‌شوند.

مشاوره میتو؛ با در اختیار داشتن کادر مهندسی خبره و داشتن همکاری‌های طولانی مدت با مشاوران دانشگاهی، قادر به انجام مطالعات ژئوفیزیکی مورد نیاز با دقت تمام می‌باشد.