منابع انسانی

ما به عنوان مشاور میتو آگاهی داریم که کیفیت خدمات ارائه شده و رضایت مشتری ارتباط مستقیمی با کیفیت کارکنان و گروه‌های پروژه ما دارد. داشتن افراد متخصص، پژوهشگر و خلاق در بنیه خود ایجاد محیط کاری که کار گروهی و همبستگی در آن وجود داشته باشد را یک هدف اساسی برای خود انتخاب نموده‌ایم. اگر می خواهید در این کار گروهی شرکت کنید، می توانید فرم زیر را پر کنید. درخواست شما در اسرع وقت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و بمحض فراهم شدن موقعیت‌ مناسب برای شما با اطلاعاتی که در طول درخواست خود به ما ارائه داده‌اید با شما تماس گرفته خواهد شد.

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.