پروژه اکتشاف مواد معدنی

 

در متن قانون معدن چنین تعاریفی موجود می‌باشد:

“پروژه اکتشاف مواد معدنی: پروژه‌ای حاوی اطلاعات سرمایه گذاری و کفایت مالی برای تحقق فعالیت‌هایی است که باید در طول دوره اکتشاف انجام شود تا بتواند یک کانسار معدنی پیدا کند که بتواند از نظر اقتصادی در یک برنامه مقرر از آن بهره برداری گردد”

“گزارش مطالعه مقدماتی: گزارشی که در آن دلایل و توجیهات انتخاب منطقه هدف، معدن و یا مواد معدنی مورد جستجو بیان شده است. گزارش حاوی نظرات و ارزیابی‌هایی می‌باشد که متناسب با اطلاعات موجود تهیه شده است.

مشاوره میتو، با بیش از 14 سال تجربه و در اختیار داشتن کادرمهندسی متخصص، اقدام به تهیه «پروژه اکتشاف مواد معدنی» و «گزارش مطالعه مقدماتی» کرده و پیگیری‌های لازم برای صدور مجوز منطقه‌ای را انجام می‌دهد.