طرح مدیریت پاسا

تأسیسات ذخیره سازی پاسا با تولید پسماند اسیدی و پسماندهای معدنی بی‌اثر / تأسیسات ذخیره سازی پاسا با پسماندهای غیر اسیدی

در قانون مدیریت پسماند، کشورمان مطابق با بخشنامه شماره 2006/21 EC اتحادیه اروپا آئین‌نامه‌ای را در روزنامه رسمی مورخ 15 ژوئن 2015 به شماره 29417 منتشر کرده است که هدف آن توسعه ظرفیت نهادی در مدیریت پسماندهای معدن و ایجاد یک مدل مدیریت موثر در سراسر کشور است. آئین‌نامه پسماندهای معدنی از تاریخ 15 جولای 2017 لازم الاجراء گردید.

طبق این آئین‌نامه تأسیسات ذخیره‌سازی پاسا با تولید پسماندهای اسیدی و یا غیر اسیدی و مکان‌هایی که پسماندهای معدن بی اثر در آنها ذخیره می شود. برنامه‌های مدیریت پسماند آنها ضروری است توسط موسسات / سازمان‌ها / شرکت‌های دارای گواهینامه EIA یا گواهینامه صلاحیت مشاوره زیست محیطی اخذ شده از وزارتخانه مطابق با قالب مندرج در ضمیمه 1 مقررات در مدت زمان تقریبی 6 ماه تا 15/01/2018 تهیه شود.

مشاوره میتو با اصل عملکرد بهینه در عملیات مدیریت پاسا، با بیش از 10 سال تجربه و با در اختیار داشتن کادر مهندسین متخصص آماده ارائه راه حل‌ برای مشکلات شما می‌باشد.