İŞ BAŞVURU FORMU

Mitto Consultancy olarak başarımızın, en değerli varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımıza bağlı olduğuna inanıyoruz. Faaliyet gösterdiği sektörde, lider ve öncü bir konumda olan Mitto Consultancy, sürdürülebilir başarısına değer katmak için kurumsal değerlerine uygun ve yetkin çalışanları bünyesinde istihdam etmektedir. “Sürekli Gelişim” prensibini benimseyerek, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermektedir.

Kurumsal değerleri ile farklılıklara saygı gösterildiği ve eşitlik, güvenilirlik ve dürüstlük gibi ilkelerin benimsendiği bir iş ortamını çalışanlarına sunmaktadır. Yenilikçi, dinamik, alanında uzman ve takım ruhu ile hareket eden çalışan kadrosu ile Mitto’da iddialı projelere imza atılmaktadır.

 

VİZYON: Bilgi seviyesi ve deneyimi ile örnek gösterilen, faaliyet alanında uzmanlaşmış çalışanlar yetiştirilmesine destek olan, çalışanları için global kariyer olanakları oluşturan, en çok çalışılmak istenilen kurum olmak.

 

MİSYON: ‘Doğru İşe Doğru İnsan’ seçimi ile iş tatmini, motivasyon ve gelişim sağlayarak, kurumsal başarıya ulaşmak.

 

SEÇME VE YERLEŞTİRME

 

 • Mitto, ailesinin yeni üyelerini ararken “Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesi ile titizlikle hareket eder.
 • Etik kurallara bağlı, çevre ve insan sağlığına karşı duyarlı, kurumsal aidiyete sahip insan kaynağını istihdam etmek, seçme yerleştirme sistemimizin birincil hedefidir.
 • Sürekli ve sürdürülebilir gelişim prensibini benimsemiş bireyleri tercih eder.
 • Farklılıklara karşı saygılı, adil ve şeffaf insan kaynakları politikasını benimser.
 • Mitto ailesi, çalışanlarının sosyal ve kültürel gelişimlerine azami özen gösterir.
 • Çalışma koşularını oluştururken, İş Hukuku, İş Sağlığı Güvenliği Kuralları ve Sosyal Güvenlik Kurallarını önde tutar.

 

Mitto tüm bu ilkeler doğrultusunda aşağıda belirtilen seçme yerleştirme süreçlerini uygular;

 

 • İş pozisyonlarının kariyer sistemlerinde duyurulması
 • Başvuruların incelenmesi, “İnsan Kaynakları Veri Tabanı”nda uygun adayların araştırılması
 • Adaylar ile teknik ve yetkinlik temelli mülakat yapılması
 • Adayların insan kaynakları ilkeleri kapsamında değerlendirilmesi
 • Adayların yetkinliklerinin değerlendirilmesi
 • Başarılı adaylara iş teklifi yapılması
 • İş yerleştirme süreçlerine başlanması
Genel Başvuru
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.