JEOKİMYASAL ARAMA YÖNTEMLERİ

 

Cevher Tespitinde Jeokimyasal Arama Yöntemleri

 

İz elementlerin cevherleşme alanlarındaki jeokimyasal davranışlarını ve dağılımlarını saptamak, cevher yatağının tespiti için yapılacak olan jeofizik ve sondaj çalışmalarının temelini oluşturur. Cevherli kütlenin ekonomik kısmını oluşturan gösterge elementin (indicator), jeokimyasal olarak değerlendirilmesi için, iz sürücü elementler (pathfinder) ile olan istatistiksel ilişkileri doğru bir şekilde yorumlanmalıdır. İstatistiksel yaklaşımlarla saptanan eşik değer (threshold), arama çalışmaları kapsamında yapılacak olan jeofizik ve sondaj çalışmalarının temelini oluşturan, anomali haritasının çıkarılması için gerekli olan temel bir parametredir. Orientasyon çalışmaları dahilinde örnekleme deseni, boyutu, miktarı gibi parametrelerin yanında anomalinin saptanması için kullanılacak iz sürücü (pathfinder) elementin belirlenmesi kalite kontrol/kalite yeterlilik (QA/QC) protokolleri gözetilerek gerçekleştirilmelidir. Dünya standartları çerçevesinde, QA/QC protokolleri uygulanarak yapılan örneklemeler, jeokimyasal arama programının güvenilirliğini arttıracaktır.

 

Toprak Örneklemesi (Soil Sampling)

 

Örnekleme sıklığı, toprak zonlarının, analiz yöntemlerinin belirlenmesi ve örnek miktarlarının saptanması gibi öncel çalışmaların yapılmasından sonra QA/QC protokollerine göre alınacak örnekler anomali alanlarının belirlenmesi için bir temel oluşturacaktır. Aranan cevhere göre iz sürücü elementler (pathfinder) belirlenecek, alınan numuneler laboratuvar analizleriyle desteklenerek, cevherin yeryüzünde verdiği anomali saptanacak ve bu anomali rezerv tespit çalışmalarına bir taban oluşturacaktır. Kirlenmeye (contamination) neden olmayacak standart ekipmanların kullanılması ve örneklemeyi yapan uzman kişilerin uygulayacağı protokoller içerisinde bu kirlenmeyi en aza indirecek önlemlerin alması, doğru ve güvenilir bir örnekleme yapılması açısından oldukça önemlidir. Kirlenmenin (contamination) minimum olduğu örneklemeler ve analiz sonuçları doğru ve güvenilir olacaktır.