JEOTEKNİK-ARAZİ FAALİYETLERİ

Jeolojik Etüt Çalışmaları

Madenlerin aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt, jeolojik modelleme, arazi etüdü, örnek alımı, sondaj ve maden jeolojisi raporlarının hazırlanması, istenilen her ölçekte jeolojik harita ve kesit hazırlanması,

Jeoteknik Etüt Çalışmaları

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporları, uygulama projeleri ve maden projeleri için ihtiyaca göre mühendislik yapılarının konumlanacağı alanlarda mühendislik jeolojisi hesap ve analizleri için; yapının tasarı geometrisinin (yükünün) etki edeceği alana ve derinliğe göre (basınç soğanı etkisine göre) düşey açılı (90°), silindir karot alma yöntemli sondajlar ve bu sondajlar üzerinde kayaç/zemin yapısına uygun in-situ testler,

Açık Ocak İşletmeleri, Pasa Döküm Sahaları, Atık Depolama Tesisleri ve Yığın Liç Sahaları ya da yeraltı üretim galerileri için yapılacak sondajlarda yapının geometrisini tasarlayabilmek için ana kayanın süreksizliklerinin yönelim, doğrultu, dalım, kırıklılık, açıklık, çatlaklık, faylanma,

İnceleme alanı içerisindeki birimlerin jeofizik özelliklerinin belirlenmesi, göçmeden–kaymadan üst yapı yükünü taşıyabilme, yeraltı tabaka kalınlıkları, deprem etkisinin üst yapıya etkileri, yer büyütmesi ve doğal salınım hesapları, kazılabilirlik, dinamik-esneklik parametreleri ve dinamik dayanım özelliklerinin belirlenmesi,

Sismik tehlike, zemin özellikleri ve deprem büyüklüğüne ait parametrelerin inşaat sahasındaki değerinin, tahmin edilen zaman içerisindeki belirli bir düzeyi aşma olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Bu analizde amaç, eskiden olan depremlere ait katalog verileri, jeolojik özellikleri, sismolojik,

Su Sondaj Kuyuları, Kuyu Tasarımı, Akifer Testleri, Pompa Testi, Slug Testi, Su Kalitesi Belirleme gibi hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Topoğrafik Haritaların Hazırlanması

Topoğrafik Haritaların Hazırlanması

Yeryüzünden elde edilecek malzeminin veya kazı-dolgu işlemleri sonuçunda ne kadar malzeme kullanılması için yapılan hacim hesaplamaları.