JEOTEKNİK ETÜT ÇALIŞMALARI

Jeoteknik Etüt Çalışmaları kapsamında;

 

  • Zemin Etüt Raporları,
  • İmar Planlama Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hizmetleri,
  • Kentsel Dönüşüm Jeoteknik Etüt Raporları,
  • Parsel-i Esas Raporları,
  • Mikro Bölgelendirme Etütleri,
  • Hat/Güzergah Etütleri,
  • Sıvılaşma Analizleri,
  • Dolgularda Sıkışma Analizleri,
  • Doğal Yapı Malzemesi Araştırma Etütler gerçekleştirilmektedir.

 

 

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporları, uygulama projeleri ve maden projeleri için ihtiyaca göre mühendislik yapılarının konumlanacağı alanlarda mühendislik jeolojisi hesap ve analizleri için; yapının tasarı geometrisinin (yükünün) etki edeceği alana ve derinliğe göre (basınç soğanı etkisine göre) düşey açılı (90°), silindir karot alma yöntemli sondajlar ve bu sondajlar üzerinde kayaç/zemin yapısına uygun in-situ testler (Presiyometre, Standart Penatrasyon Testi, Basınçlı Su Testi, Permeabilite,… ) gerçekleştirilir.

 

Sondajlar esnasında ISRM tarafından zemin olarak tanımlanmış birimlerde her 1.5 m’de bir SPT deneyleri yapılır ve SPT’ler esnasında örselenmiş zemin numuneleri ile her 3 m’de birde UD tüpleri vasıtasıyla örselenmemiş zemin numuneleri alınır. Eğer ki SPT deneyleri esnasında 3 kere arka arkaya Refü vermesi durumunda zeminde Auger Yöntemi yoluyla ilerleme durdurularak sondajlara kaldığı yerden karot alma tekniği ile devam edilir.

 

Sondajlar esnasında geçilen kaya birimlerden alınan karotların kırık çatlak sistemleri, bu sistemlerin doğrultu ve eğimleri, ve kaya kütle değerlendirmeleri (RQD, TCR ve SCR) yapılarak Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) ve Kaya Kütlesi Sınıflama Sistemi (RMR) belirlenir.

 

Sondajlar esnasında alınan zemin ve kaya numunelerinde sondajların korelasyonu sonucunda proje sahasına ait zemin ve kaya birimleri temsil edecek şekilde numuneler seçilerek zemin/kaya mekaniği laboratuvarında Zemin/Kaya Mekaniği deneyleri gerçekleştirilir.

 

  • Mitto Consultancy; multidisipliner mühendis kadrosu ve uzun süreli işbirliği yaptığı akademik danışmanlar ile birlikte, ihtiyacınız olan Jeoteknik Etüt Çalışmalarını doğru bir şekilde yürütebilmekte, standartlara uygun eksiksiz raporlar oluşturabilmektedir.

 

 

Jeoteknik Etüt Raporu