KADEMELİ KAPATMA PLANI

Yığınların üst tabakaları suyun yerçekimi ile drenajına imkân verecek eğime sahip ve aynı zamanda su erozyonuna karşı korunmayı sağlayıcı şekilde biçimlendirilir. Bu şekildeki pasa oluşumlarında rehabilitasyon projesine ek olarak kademeli kapatma planı da düzenlenir.

 

Kademeli kapatma planı, pasa döküm ve atık barajı gibi döküm alanlarında orman ekosisteminin tesisi maksadıyla ağaçlandırma ve silvikültür tekniklerine uygun, iznin başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede, izin alanının kapatılmasını takiben öngörülen nihai haline uygun olarak kapatılmasını ve tabiata kazandırılmasını gösterir plandır.

 

14 yıldır bir çok önemli projeye imza atmış olan kuruluşumuz, 6831 Sayılı Orman kanunun 16. maddesi olan uygulama yönetmeliği ve ilgili talimatlarına göre raporları en etkin ve hızlı şekilde hazırlayıp izinin alınmasını müşterilerine taahhüt etmektedir.

 

 

Pasa Döküm Alanı Kademeli Kapatma Planı