Kanunlar

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme Kullanma Ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun

Çevre Kanunu

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu

Kara Avcılığı Kanunu

Maden Kanunu

Su Ürünleri Kanunu

Sular Hakkında Kanun

Taşkın Sulara Ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu

Yeraltı Suları Hakkında Kanun

Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun