MADEN ARAMA PROJESİ

 

Maden Kanunu gereğince;

“Maden Arama Projesi: Arama ruhsat sahasında bir termin planı dahilinde, ekonomik olarak işletilebilecek bir maden yatağı bulabilmek için arama süresi boyunca yapılacak olan arama faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım bilgilerini ve mali yeterliliği içeren projeyi”

“Ön İnceleme Raporu: Hedef sahayı seçmenin gerekçeleri, nedenleri ve aranacak maden/madenlerin belirtildiği; mevcut bilgiler doğrultusunda hazırlanmış yorum ve değerlendirmeleri içeren raporunu.”

olarak tanımlanmaktadır.

 

MİTTO Consultancy 14 yılı aşkın tecrübesi ve uzman mühendis kadrosu ile, müracaat sonucu hak sağlanmış alanın ruhsatlandırılması için sunulması gereken Maden Arama Projesi ve Ön İnceleme Raporu’nun, hazırlanmasını ve takibini gerçekleştirmektedir.