MADEN ARAMA PROJESİ

 

Maden Arama Projesi: Arama süresi boyunca yapılacak olan arama faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım bilgilerini ve mali yeterliliği içeren projedir.

 

7257 Sayılı Kanun’la Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu gereği ihale yolu veya ilk müracaat yolu ile yapılan ruhsat müracaatı sonrası Maden Arama Projesi ve Ön İnceleme Raporu tarafımızca hazırlanır ve 2 ay içinde, ArcGIS/ NetCAD programları kullanılarak hazırladığımız uygun ölçekli Jeoloji, Topografik, Yerbulduru Haritaları, Mali Yeterlilik Belgeleri, Arama Ruhsat Bedeli, şirket evrakları ile birlikte E maden sistemi üzerinden MAPEG’e sunulur.

 

MİTTO Consultancy 15 yılı aşkın tecrübesi ve uzman mühendis kadrosu ile, müracaat sonucu hak sağlanmış alanın ruhsatlandırılması için sunulması gereken Maden Arama Projesi ve Ön İnceleme Raporu’nun, haritaların, evrakların hazırlanmasını ve projenin takibi işlemlerini gerçekleştirmektedir.