MADEN RUHSAT MÜRACAATI

 

7226 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu Madde 6. gereğince; “Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine verilir.”

 

MİTTO Consultancy 14 yılı aşkın tecrübesi ve uzman mühendis kadrosu ile, müracaat edilecek alanın uygunluğunun sorgulanması ve ilgili alanın uygun olması durumunda müracaatın hazırlanmasını ve takibini gerçekleştirmektedir.