MADEN RUHSAT MÜRACAATI

 

İlk Müracaat İşlemleri kapsamında E maden sistemi üzerinden Alan Sorgulama işlemi yapıldıktan sonra alanın uygun olması sonucunda Yine E maden sistemi üzerinden ilk müracaat işlemleri yapılır. Müracaat, kurum tarafından değerlendirildikten sonra müracaat durumu Alan rezerv edildi şeklinde değişmektedir. Değerlendirme Raporu üzerine tıklayarak müracaat hakkında detaylı bilgi edinilebilir.

 

Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan gerçek veya tüzel kişiler, I. Grup (a) bendi madenlerde büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklere diğer illerde il özel idarelerine, diğer grup madenlerde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne müracaat yapılır.

 

MİTTO Consultancy 15 yılı aşkın tecrübesi ve uzman mühendis kadrosu ile, müracaat edilecek alanın uygunluğunun sorgulanması ve ilgili alanın uygun olması durumunda müracaatın hazırlanmasını ve takibini gerçekleştirmektedir.