MADEN SUSUZLAŞTIRMA

Maden susuzlaştırma çalışmaları, gerek açık gerekse yeraltı maden ocaklarında, ocağın çalışma ömrünü tehdit edecek yer altı suyunun, çalışma süresince alandan uzaklaştırılması amacıyla yapılan uygulamaları kapsamaktadır. Akifer testleri yapılıp etki yarıçapları belirlenen kuyulardan; yeraltı su tablasını istenilen seviyeye indirmek için gerekli debide su hesaplanarak, uygun çekimler gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen çekimler ile gerek toplama havuzlarına gerekse mevcut drenaj hatlarına su deşarjı sağlanmaktadır.

 

Zamana karşı su seviyesi değişimini gösteren bu grafikten hidrolik iletkenlik katsayısı (K), depolama katsayısı (S) ve iletimlilik (T) hesaplanmaktadır.
Pompa testleri, belirli debinin üzerindeki verimlerde sağlıklı sonuçlar verirken, slug test ise bu verimin altındaki debilerde yani orta ve az geçirimli akifelerde uygulanmalıdır.