MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ

 

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ NEDİR?

 

21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği (Değişiklik: 23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı)’nde yer alan “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/7/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.” hükmü gereğince motor yağı değişimi yapan firmaların alması gereken belgedir.

 

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 

İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne tesise ait bilgiler, kapasite raporu, mali sorumluluk sigortası, ticaret sicil belgesi ve motor yağı değişimi yapılan alana ait fotoğraflarla birlikte dilekçeyle başvuru yapılır. İl Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda farklı belgelerde eklenebilir.

 

Başvuru değerlendirme aşamasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde saha ziyareti yapılabilir. Onay verilmesi halinde Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi oluşturulur ve entegre çevre bilgi sisteminde Motat uygulaması içerisinden Moyden uygulaması tesis için açılır.

 

MOYDEN UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

 

Motor yağı değişimi yapan firma tarafından aracın plakası, markası, cinsi, motor yağı değişim tarihi, aracın güncel kilometresi, eklenen yağ ve oluşan atık yağ miktarı bilgilerinin sisteme girişi yapılması gerekmektedir.

 

Moyden sisteminde tarihte değişiklik yapılamadığından ilgili bilgilerin değişim yapıldığı gün sistem kaydının yapılması gerekmektedir.