OCAKLAR İÇİN YERALTI SUYU ÇALIŞMALARI

Özellikle metalik maden işletmeciliğinde yer altı suyu sorunları sıkça karşılaşılan problemlerdendir. Bu yüzden maden ocakları açılmadan önce yapılacak sondaj çalışmaları ile yer altı suyu seviyesi hakkında temel bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu çalışmalar sonrasında uygun olan kuyu tasarımları yapılarak gözlem kuyuları ve sonrasında üretim kuyuları oluşturulmaktadır. Oluşturulan kuyulardan hidrojeolojik çalışmalarda gerekli olan akifer parametreleri tespit edilir, ayrıca susuzlaştırma, asit maden drenajı ve tesise su temini amaçlı çalışmalarda bu kapsamda gerçekleştirilir.